sábado, 23 de junho de 2018

Ritmos – Matheus.


Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tirou o que poderia nos prejudicar. (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap, 5, item 11).

Quanto maior a velocidade, mais difícil fica apreciar a paisagem.
Valorize o percurso; é impossível chegar ao fim do caminho sem galgar cada passo.
Verifique qual é o seu ritmo interno. Toda vez que fugir dele, a chance de gerar cobranças desnecessárias aumentará.
Cada um possui um ritmo, e ninguém consegue agir harmonicamente impondo-se o ritmo de outro.
Procure atividades que se ajustem às suas características. O Trabalho ideal é aquele que traz satisfação, e não aquele que nos sentimos obrigados a realizar.
Deus quer de nós somente aquilo que nosso grau evolutivo permite – nem a aceleração que gera a ansiedade nem a parcimônia que resulta em omissão.
Livro: Idéias que Transformam.
Matheus / Cleber Gallhardi.

La Konsolanto / O Consolador – 71

71. – Kiel ni juĝu la pozicion de la Tero rilate al la aliaj mondoj?
– La grandeco de la astra spaco, kie moviĝas la tutaĵo de la sistemoj, estas tro profunda, por ke ni povu starigi ĝian difinon per la mizeraj surteraj formuloj.
En la kirlego de la Senfino, la planeda sistemo, kies centro estas nia Suno, estas tro simpla, konsistigante tre malriĉan aspekton de la Kreitaĵaro.
Sufiĉas memori, ke Kaprino, unu el niaj plej proksimaj najbaroj, estas suno 5.800-oble pli granda ol la nia, kaj ni ne forgesu, ke la Tero estas 1.300.000-oble malpli granda ol nia Suno.
Per tiuj grandiozaj ciferoj ni komprenas la amplekson de nia malgrandeco en la Universo, sincere komparante la situacion de ĉiaspecaj homaj konkerantoj, kiuj, sopirante akapari materiajn havaĵojn, faris al ni la impreson de ridindaj, vantaj marionetoj de la vivo.
Libro: La Konsolanto – Emmanuel / Chico Xavier.
71 –Como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos?
A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra.
No turbilhão do Infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da Criação.
Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um sol 5.800 vezes maior que o nosso astro do dia, sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vez menor que o nosso Sol.
Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no Universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais no afã de açambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida.
Livro: O Consolador – Emmanuel / Chico Xavier.

sexta-feira, 22 de junho de 2018

Café com Luz - Devotamento e abnegação

HORA DA MORTE (Humor e Espiritismo)

Palavra do Dia / Vorto de la tago - 94


                                    VARII - Variar, mudar.

Prezenti sinsekvajn diversajn ŝanĝiĝojn:
(Apresentar diversas modificações consecutivas)

La vetero tre varias dum lasta semajno.  
O tempo varia muito durante o final de semana.
La tradicioj varias laŭ landoj.
As tradições variam de acordo com os países.
Dum eksperimento necesas konstante variigi temperaturon.
Durante uma experiência é necessário fazer variar constantemente a temperatura.
Informoj pri tio varias en diversaj libroj.
Informações a esse respeito variam em diversos livros.
***
Programa "MiaAmiko" - Esperanto@Brazilo
Virtuala Brazila Esperanto-Movado

Sporto kaj amikecoj plifortigas la memorkapablon


La memorkapablo ja certe dum progresinta aĝo malfortiĝas - sed eblas fari ion kontraŭ tio, kion pruvas du tute malsamaj studaĵoj: Sporto kaj sociaj kontaktoj konservas la mensan produktivon.
Moviĝado en alta aĝo tenas homon produktiva. Kaj tio ne nur koncernas la korpon sed ankaŭ la menson. Tio estas konsiderata kiel science pruvita. Sed kiom da sporto ni bezonas por ke la pozitiva efiko aperu? 52 horojn. Tio estas la simpla respondo de usona studaĵo kiu estis farita per 98 esploroj ĉe homoj pli ol 60 jaraj.
"Ekde 52 horoj sporto efikas daŭre pozitive al la memorkapablo. Kutime tiuj 52 horoj sumiĝas post kvar ĝis ses monatoj", diras la studestrino de la universitato de Miami. Dum duona jaro tio estas du horoj da moviĝado en semajno. Kiu dum tri horoj semajne praktikas sporton, tiu jam post kvar monatoj povas ĝoji pri la pozitiva efiko al la memorkapablo.
Kiu sporto estas praktikata, tio tiurilate ne gravas, diras la studestrino: "Kiu tute ne moviĝas, tiu ne tuj komencos per kurado. Sed tio ne gravas, ĉar ni povas per ĉiu speco de moviĝo kontribui  al sana cerbo." Do tio funkcias ankaŭ per migrado, jogo, muskola trejnado.
Por ke la memorkapablo restu bone funkcianta, estas tamen ankaŭ grave havi plurajn sociajn rilatojn - almenaŭ tio validas por musoj. Tion montris eksperimento de neŭrosciencistino ĉe la ŝtata universitato de Ohio. Ŝi fondis kunloĝajn komunumojn por musoj en kiuj sep bestetoj kunloĝis.
Post tri monatoj ŝi komparis la memoran produktivon de la kunloĝantaj musoj kun tiuj kiuj intertempe estis kunvivintaj parope. Ĉiuj musoj aĝis inter 15 kaj 18 monatoj. "Tio estas por musoj jam sufiĉe alta aĝo. Se la musoj devus labori, ili je tiu aĝo jam estus pensiuloj", diras la sciencistino.
Kiel ni homoj ankaŭ musoj havas pli kaj pli da malfacilaĵoj ju pli longe daŭras ilia vivo. La sciencistino igis la muson en ĉambreto  kiu enhavis plurajn objektojn, ekzemple ludilajn aŭtomobilojn, esplori la spacon kaj tiam metis objekton en alian lokon. Tiam ŝi lasis ĉiun muson reeniri la ĉambreton. La kunloĝantaj musoj ekkonis kio estis ŝanĝita. La parope vivantaj musoj ne ekkonis la ŝanĝojn.
Krome la cerbesploristino konstatis ke la histo de la hipokampo de la musoj kiuj vivis parope estis pli ofte inflamita. La hipokampo estas cerba regiono kiu kaj ĉe musoj kaj ĉe la homoj estas grava por la memorkapablo.
Homoj kiuj posedas pli bonan memorkapablon dum alta aĝo, havas ankaŭ pli da sociaj kontaktoj - tio estas konata. Kiel tio interdependas, tio tamen estas malklara, diras la esploristino: "Ĉu ni retiriĝas de niaj amikoj kiam nia memorkapablo malkreskas, aŭ ĉu estas helpo por nia memorkapablo havi multajn amikojn?" Ŝia testo pri la musoj pledas prefere por la dua ebleco, ŝi opinias.

SEITAS - Casemiro Cunha.


Existem, no mundo inteiro,
Igrejas, templos e seitas,
Separando, em vez de unir
As criaturas imperfeitas.

Por que tanta luta inglória?
Por que tanta confusão
Se as crenças são sempre luzes
Do pensamento cristão?...

O homem criou muitos deuses,
Na ignorância atrevida,
Sem saber que Deus é um só,
Pai de Amor de toda a vida.

Nas lidas religiosas,
Não te esqueças que é preciso
Antes de tudo ser bom
No anseio do Paraíso.

Em nada te valerá
Ter uma religião
Se não guardas a bondade
No templo do coração.

Livro: Cartas do Evangelho
Casemiro Cunha – Chico Xavier.

Oração

Oração

Nossa Receita