domingo, 31 de janeiro de 2016

Palavra e Construção - Emmanuel

"A palavra do Cristo habite em vós ricamente." – Paulo / Colossenses, 3:16.
 Comumente nos referimos à penúria, qual se estivéssemos à frente de um monstro instalado em definitivo junto de nós, esquecidos de que o trabalho é infalível extintor da miséria...
* * *
 Mencionamos conflitos como quem tateia chagas irreversíveis, sem ponderar que o amor opera a extirpação de todo quisto de ódio...
* * *
 Comentamos provações, dando a idéia de que se erigem à condição de flagelos permanentes, distanciados do otimismo que funciona por dissolvente da sombra...
* * *
 Reportamo-nos a enfermidades com tamanho luxo de minudências como se fossem males eternos, injuriando os princípios de saúde, capazes de restituir-nos a euforia...
* * *
 Destacamos a parte menos feliz dos semelhantes com tanto empenho que fornecemos a impressão de rentear com seres irremissivelmente condenados às trevas, ausentando-nos do bem, à luz do qual todos nos redimiremos um dia...
* * *
 Conversemos segundo a fraternidade e o bom ânimo que o Cristo nos ensinou a cultivar.
 Imperfeições, desastres, doenças, desequilíbrios e infortúnios assemelham-se a meros borrões em nossos cadernos de experiência educativa, no aprendizado da existência transitória, a fim de senhorearmos os nossos títulos de herdeiros de Deus na vida eterna. Claro que apagaremos tais desdouros com a lixívia do nosso próprio sofrimento, mas não adianta ampliá-los através da exaltação emotiva ou do comentário inconveniente.
 Em baixo, a terra parece uma estância obscura, mas o Sol brilha acima.
 Recordemos a exortação de Paulo:
 - A palavra do Cristo habite em vós ricamente.
Livro: Benção da Paz
Emmanuel / Chico Xavier.

Malapero de la korpo de Jesuo / Desaparecimento do corpo de Jesus

Malapero de la korpo de Jesuo 
64. – La malapero de la korpo de Jesuo, post lia morto, estis objekto de sennombraj komentarioj. Pri tio atestas la kvar evangeliistoj, surbaze de la rakontoj de la virinoj, kiuj, irinte al la tombo en la tria tago post la krucumo, ĝin tie ne trovis. Unuj vidis miraklan fakton en tiu malapero, aliaj ĝin supozis ia kaŝita forpreno.
Laŭ alia opinio, Jesuo havis ne karnan, sed nur fluidecan korpon; li estus, dum sia tuta vivo, nenio alia krom ia palpebla aperaĵo; unuvorte: iaspeca agenerulo. Lia naskiĝo, lia morto kaj ĉiuj materialaj agoj de lia vivo estus nura ŝajno. Pro tio, laŭdire, lia korpo, reveninte al la fluideca stato, povis malaperi for de la tombo, kaj kun tiu sama korpo li sin montris post sia morto.
Sendube tian fakton oni ne povas rigardi kiel absolute neeblan, laŭ tio, kion oni nuntempe scias pri la proprecoj de la fluidoj; sed ĝi almenaŭ estus tute escepta kaj formale kontraŭa al la karaktero de la ageneruloj. (Ĉap. XIV, n-ro 36.) La demando do estas scii, ĉu unu tia hipotezo estas akceptebla, ĉu la faktoj ĝin konfirmas aŭ malkonfirmas.
65. – La restado de Jesuo sur la Tero prezentas du periodojn: antaŭmortan kaj postmortan. En la unua, ekde la koncipiĝo ĝis la naskiĝo, ĉio fariĝas, koncerne lian patrinon, tiel same kiel en la ordinaraj kondiĉoj de la vivo. De lia naskiĝo ĝis lia morto, ĉio en liaj agoj, en lia parolo kaj en la diversaj cirkonstancoj de lia vivo prezentas la nedubeblajn karakterojn de la korpeco. La psikaj fenomenoj, fariĝantaj ĉe li, estas akcidentaj kaj prezentas nenion nenormalan, ĉar ilin klarigas la proprecoj de la perispirito, kaj ĉe aliaj individuoj ili okazas laŭ diversaj gradoj. Male, post lia morto ĉio en li vidigas la fluidecan estulon. La diferenco inter ambaŭ statoj estas tiel frapanta, ke ne eblas similigi unu al la alia.
La karna korpo havas proprecojn intime ligitajn al la ĝustasenca materio, kiuj proprecoj esence diferencas de tiuj de la eterecaj fluidoj; en la unua, la malorganizon kaŭzas la rompiĝo de la molekula kohero. Penetrante en materian korpon, tranĉa instrumento dividas al ĝi la histojn; se estas atakitaj la organoj nepre necesaj al la vivo, tiam ili ĉesas funkcii kaj okazas la morto, tio estas, la morto de la korpo. Ĉar tia kohero ne ekzistas en la fluidecaj korpoj, la vivo en ili ne sidas sur la funkciado de specialaj organoj, pro kio en ĝi ne povas ekesti analogaj malordoj. Tranĉa aŭ alispeca instrumento penetras fluidecan korpon kvazaŭ ĝi penetrus en vaporon, farante al ĝi nenian lezon. Jen kial tiaspecaj korpoj ne povas morti, kaj kial la fluidecaj estuloj nomataj ageneruloj ne povas esti mortigitaj.
Post la turmento de Jesuo, lia korpo konserviĝis inerta kaj senviva; ĝi estis entombigita tiel same kiel la ordinaraj korpoj, kaj ĉiu povis ĝin vidi kaj tuŝi. Post lia releviĝo, kiam li volis forlasi la Teron, li ne mortis; lia korpo leviĝis, disneniiĝis kaj malaperis, lasante nenian postsignon, kio evidente pruvas, ke tiu korpo havis alian naturon ol tiu de la korpo pereinta sur la kruco; kaj el tio ja trudiĝas la konkludo, ke se estis eble al Jesuo morti, li do nepre havis korpon el karno.
Pro ĝiaj materiaj proprecoj, la karna korpo estas la sidejo de la sensacoj kaj de la fizikaj doloroj, kiuj refrapas en la sentiva centro, aŭ Spirito. Ne la korpo suferas, sed ja la Spirito, kiu ricevas la reefikojn de la lezoj aŭ aliiĝoj de la organaj histoj. Ĉe korpo sen Spirito, absolute nula estas la sensaco; samkiale, la Spirito sen materia korpo ne povas sperti la suferojn, kiuj rezultas el la aliiĝo de la materio, el kio nepre trudiĝas la konkludo, ke, se Jesuo materiale suferis, kion oni ne povas pridubi, li do havis materian korpon de naturo simila al tiu de la korpo de ĉiuj homoj.
66. – Al la materialaj faktoj aldoniĝas fortegaj moralaj konsideroj.
Se Jesuo, dum sia vivo, troviĝis en la stato de la fluidecaj estuloj, li do ne estus spertinta doloron, nek korpajn bezonojn. Supozi, ke tiel okazis, estas senhavigi lin je la merito de vivo plena de necesbezonoj kaj suferoj, kiun li elektis, kiel ekzemplon de rezignacio. Se ĉio ĉe li estus ŝajna, do ĉiuj agoj de lia vivo, la ripetata antaŭdiro pri lia morto, la dolora sceno sur la Monto Olivarba, lia preĝo al Dio, ke estu forportita de li la kaliko de amaraĵoj, lia suferado, lia agonio, ĉio, ĝis lia lasta ekkrio en la momento, kiam li ellasas sian Spiriton, estus nenio alia krom vana ŝajnigo, celanta trompi pri lia naturo kaj kredigi pri ia iluzia ofero de lia vivo, per komedio malinda je simple honesta homo, do des pli prave malinda je tiel supera estulo.
Unuvorte: li estus ekspluatinta la konfidon de siaj samtempuloj kaj de la posteularo. Tiaj estas la logikaj sekvoj de tiu sistemo, sekvoj ja ne akcepteblaj, ĉar, anstataŭ lin altigi, ili lin morale malaltigus.
67. – Ne estas nova tiu ideo pri la naturo de la korpo de Jesuo. En la kvara jarcento, Apolinario el Laodikeo, estro de la sekto de apolinaristoj, predikis, ke Jesuo ne prenis al si korpon kiel la nia, sed korpon nesensivan, kiu malsuprenvenis de la ĉielo en la sinon de la sankta Virgulino, kaj ne estis de ŝi naskita; ke, pro tio, Jesuo naskiĝis, suferis kaj mortis nur ŝajne. La apolinaristoj estis anatemitaj de la Koncilio en Aleksandrio, en 360; de tiu en Romo, en 374; kaj de tiu en Konstantinopolo, en 381.
La saman kredon konfesis la Docetistoj (el la greka dokein, ŝajni), multnombra sekto el la Gnostikuloj, kiu ekzistis dum la tri unuaj jarcentoj.
Libro: La Genezo – Allan Kardec. Ĉap.XV.
Desaparecimento do corpo de Jesus
64. O desaparecimento do corpo de Jesus, após a sua morte, tem sido objeto de inúmeros comentários. Ele é atestado pelos quatro evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no terceiro dia após a crucificação e não o encontraram lá. Alguns viram nesse desaparecimento um fato milagroso, outros presumiram um roubo clandestino.
Segundo uma outra opinião, Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais que uma aparição tangível, em uma palavra, uma espécie de agênere. O seu nascimento, a sua morte e todos os atos materiais da sua vida teriam sido apenas uma aparência. Foi assim, dizem, que seu corpo, retornando ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e foi com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado depois da sua morte.
Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, segundo o que se sabe hoje em dia sobre as propriedades dos fluidos; mas seria, pelo menos, completamente excepcional e estaria em formal oposição com as características dos agêneres (cap. XIV, item 36). A questão, portanto, é saber se uma tal hipótese é admissível, se é confirmada ou contestada pelos fatos.
65. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa, em relação à sua mãe, como nas condições normais da vida. Do seu nascimento até a sua morte, tudo, nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produziram nele são acidentais, e nada têm de anormal, uma vez que se explicam pelas propriedades do perispírito, e ocorrem, em graus diferentes, com outros indivíduos.
Após a sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados é tão marcante que não é possível com pará-los.
O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, e que diferem essencialmente das propriedades dos fluidos etéreos; a desorganização ali se processa pela ruptura da coesão molecular. Um objeto cortante, penetrando no corpo material, divide os seus tecidos; se os órgãos essenciais à vida são atingidos, o seu funcionamento cessa e a morte é a conseqüência, isto é, a morte do corpo. Não existindo essa coesão nos corpos fluídicos, a vida não repousa no funcionamento de órgãos especiais, e nele não se podem produzir desordens análogas. Um instrumento cortante, ou outro qualquer, penetra num corpo fluídico como em um vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Eis por que os corpos dessa espécie não podem morrer e por que os seres fluídicos, chamados de agêneres, não podem ser mortos.
Após o suplício de Jesus, seu corpo ficou lá, inerte e sem vida; ele foi sepultado como os corpos comuns e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a Terra, ele não morreu de novo; seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que esse corpo era de uma outra natureza, diferente da daquele que pereceu na cruz, de onde se deve concluir que, se Jesus pôde morrer, é porque tinha um corpo carnal.
Em conseqüência das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que se repercutem no centro sensitivo ou espírito.
Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado do espírito, a sensação é absolutamente nula; pela mesma razão, o espírito, que não tem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos que são o resultado da alteração da matéria, de onde também é forçoso concluir que se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar, é porque tinha um corpo material de uma natureza semelhante a dos corpos de toda a gente.
66. Aos fatos materiais vêm se juntar considerações morais importantíssimas.
Se Jesus houvesse estado, durante sua vida, nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim, é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado da sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório da sua vida, uma comédia indigna de um simples homem honesto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra: Jesus teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Essas são as conseqüências lógicas dessa teoria, conseqüências que não são admissíveis, porque o rebaixariam moralmente, em lugar de o elevarem. Assim, Jesus teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua existência.
67. A que se reduziu o corpo carnal? Este é um problema cuja solução não se pode deduzir, até nova ordem, exceto por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para firmar uma convicção. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam, de uma maneira bem peremptória, sua superioridade e sua missão divina.
Não pode, pois, haver mais que opiniões pessoais sobre a forma como esse desaparecimento se realizou, opiniões que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa, e pelo ensino geral dos espíritos; ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle.
Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade dos seus ensinamentos, é porque certamente ainda não chegou o momento de fazê-lo, ou porque ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais se poderá resolvê-la  pessoalmente. Entretanto, se a hipótese de um roubo clandestino for afastada, poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. (O Livro dos Médiuns, caps. IV e V.)
68. Essa idéia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodicéia, chefe da seita dos apolinaristas, afirmava que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu no seio da Santa Virgem, e não nascera dela; que, assim, Jesus não havia nascido, não sofrera e não morrera senão em aparência. Os apolinaristas foram excomungados no Concílio de Alexandria, em 360 d.C., no de Roma, em 374 d.C., e no de Constantinopla, em 381 d.C.
Os Docetas (do grego: “dokein”, aparecer), seita numerosa  dos Gnósticos, tinham a mesma crença; esta seita subsistiu durante os três primeiros séculos.
Livro: A Gênese – Allan Kardec, cap. XV.

sábado, 30 de janeiro de 2016

Interkonenti kun siaj kontraŭloj / Reconciliar-se com os Adversários.

Interkonenti kun siaj kontraŭloj
5. Konsentu rapide kun via kontraŭulo, dum vi estas kun li sur la vojo, por ke la kontraŭulo ne transdonu vin al la juĝisto, kaj la juĝisto al la subulo, kaj por ke vi ne estu ĵetita en malliberejon. Vere mi diras al vi, ke vi neniel eliros el tie, ĝis vi pagos la lastan kodranton. - Jesus / Mateo, 5: 25-26.
6. En la praktikado de la pardono kaj ĝenerale en la farado de la bono, estas pli ol morala efiko: estas ankaŭ materia efiko. La morto, oni scias, ne liberigas nin de niaj malamikoj; la venĝemaj Spiritoj ofte persekutas en transtombo tiujn, kontraŭ kiuj ili konservas malamon; tial la proverbo, kiu tekstas: “Serpento post morto – veneno sen forto” , estas malvera, kiam aplikata pri la homo. La malica Spirito atendas, ke tiu, al kiu li deziras malbonon, estu enkatenita en sia korpo kaj tial malpli libera, por pli facile turmenti lin, por lin trafi ĉe liaj interesoj aŭ ĉe liaj plej karaj korinklinoj.
En tiu fakto kuŝas la kaŭzo de la plimulto el la okazoj de obsedo, precipe el tiuj iel gravaj, kiaj la subjugado kaj la posedado. La obsedito kaj la posedito estas preskaŭ ĉiam viktimoj de venĝo, al kiu kredeble ili mem donis kaŭzon per sia konduto en antaŭa enkarniĝo. Dio permesas tion, por puni ilin pro la malbono, kiun ili mem faris, aŭ, se ili ne faris malbonon, pro ilia manko de indulgemo kaj de karito, ke ili ne pardonis ricevitajn ofendojn. El la vidpunkto de l’ estonta trankvileco, gravas do, ke ĉiu riparu plej baldaŭ la maljustaĵojn, kiujn oni faris al sia proksimulo, pardonu siajn malamikojn, por estingi, antaŭ ol morti, ĉiujn kaŭzojn de malpaco, ĉiujn kaŭzojn de postmorta malamikeco; tiamaniere el sangsoifa malamiko, en tiu ĉi mondo, oni povas fari al si amikon en la alia; almenaŭ tiu, kiu tiel agas, tiras la bonan rajton en sian flankon, kaj Dio ne permesas, ke la pardoninto estu celo de venĝo. Kiam Jesuo admonas la homon paciĝi kiel eble plej baldaŭ kun sia kontraŭulo, li celas ne nur fini la malpacon dum la nuna ekzistado, sed eviti, ke la malpaco eterniĝu en estontaj ekzistadoj. Vi neniel eliros el tie, el la malliberejo, li diras, ĝis vi pagos la lastan kodranton, tio estas, ĝis vi plene kvitiĝos al la dia justeco.
Libro: La Evangelio Laŭ Spiritismo – Allan Kardec, ĉap. X.
Reconciliar-se com os Adversários.
5. Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. - Jesus / Mateus, V: 25-26.
6. Há, na prática do perdão, e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os Espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: "Morto o cão, acaba a raiva." O Espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual, para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranqüilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer, de um inimigo encarnado neste mundo, um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita.
Livro: O Evangelho segundo o Espiritismo – Allan Kardec, cap. X.

CONVITE À CONTINÊNCIA – Joanna de Ângelis.

“... A vossa santificação que vos abstenhais da prostituição.” Paulo -1º TESSALONICENSES: capítulo 4º, versículo 3.
Referimo-nos ao equilíbrio no uso das funções sexuais, em face dos modernos conceitos éticos, estribados nas mais vulgares expressões do sensualismo e da perversão.
Disciplina moral, como condição de paz fomentadora de ordem física e psíquica, nos diversos departamentos celulares do corpo que te serve de veículo à evolução.
A mente atormentada por falsas necessidades, responsabiliza-se por disfunções glandulares, que perturbam a boa marcha das organizações fisiológica e psicológica do homem.
Entre as necessidades sexuais normais, perfeitamente controláveis, e as ingentes exigências do condicionamento a que o indivíduo se permite por educação, por sociabilidade, por desvirtuamento, há a fuga espetacular para os prazeres da função descabida do aparelho genésico, de cujo abuso só mais tarde aparecem as conseqüências físicas, emocionais e psíquicas, em quadros de grave comprometimento moral.
Em todos os tempos, o desregramento sexual dos homens tem sido responsável por crises sérias no estatuto das Nações. Guerras cruéis que assolaram povos, arbitrariedades cometidas em larga escala, em toda parte, absurdos do poder exorbitante, perseguições inomináveis, contínuas, tragédias bem urdidas, crimes nefandos têm recebido os ingredientes básicos das distonias decorrentes do sexo em desalinho, eito de maldições e poste de suplícios intérminos para quantos se lhe tornam áulicos subservientes.
Quedas espetaculares na rampa da alucinação, homicídios culposos, latrocínios infelizes e perversões sem conta fazem a estatística dos disparates nefandos do sexo em descontrole, perfeitamente adotado pela falsa cultura hodierna.
Continência, portanto, enquanto as forças do equilíbrio íntimo se fazem condutoras da marcha orgânica.
Dieta salutar, enquanto o matrimônio não se encarrega de propiciar a harmonia indispensável para a jornada afetiva.
Mesmo na vida conjugal, se desejas estabelecer normas para a felicidade, cuida-te da licenciosidade perniciosa, do abuso perturbador, da imaginação em desvario...
Se te parecerem difíceis os exercícios de continência, recorda-te da oração e mergulha a mente nos rios da prece, onde haurirás resistência contra o mal e inspiração para o bem.
Quando, porém, te sentires mais açulado e inquieto, a ponto de cair, refaze-te através do passe restaurador de forças e da água fluidificada, capazes de ajudar-te na empresa mantenedora da harmonia necessária ao progresso do teu espírito, na atual conjuntura carnal, evitando a prostituição dos costumes sempre em voga, responsável por mil desditas desde há muito.
Livro: Convites da Vida.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

Dons - Emmanuel

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do Alto.” - TIAGO, capítulo 1, versículo 17.
Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que
Deus lho conceda, a vida na Terra ganhará novos rumos.
Diz a sabedoria, desde a antigüidade:
— Faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o Pai lhe confira um certificado de competência, através dos professores humanos.
Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito.
Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm de Deus.
Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso “bater” à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica.
Queres o dom de curar? começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades.
Queres o dom de ensinar? faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes.
Esperas o dom da virtude? disciplina-te.
Pretendes falar com acerto? aprende a calar no momento oportuno.
Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? aproxima-te dEle, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida.
As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus; entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente.
Livro: Caminho, Verdade e Vida.
Emmanuel / Chico Xavier.

sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Paz e Luz – Meimei

O noticiário relaciona o antagonismo crescente entre os povos.
Desentendimentos dominam as classes sociais, reclamando tato e compreensão das lideranças, para que não se façam conflitos destruidores.
As desvinculações familiares, os assaltos, os distúrbios de opinião, as calamidades que emergem da natureza...
Todos esses elementos sombrios, mais os problemas individuais, criam a dilapidação psicológica com que milhões de criaturas comparecem no trabalho ou nas vias públicas, criando o clima de tensão que deforma a personalidade e lhe consome as forças.
É nesse quadro que as Leis do Senhor nos engajaram para servir no mundo de hoje.
Escora-te na paciência e caminha.
Onde estiveres, espalha a beneficência das boas palavras e oferece a benção do teu sorriso de paz e fraternidade.
No torvelinho das sombras, o Céu não nos pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender, em nome de Deus, um raio de luz.
Meimei / Chico Xavier
Livro: Deus Aguarda.

quinta-feira, 28 de janeiro de 2016

Cartões - 75

Ante a vida futura – Abdias Oliveira

O conhecimento da vida futura e a sua conseqüente aceitação tranqüila, como decorrência de uma conscientização em tomo da realidade espiritual, produz, no homem, um clima moral que lhe molda o caráter com vigor, tomando-o sereno e forte em quaisquer circunstâncias.
Sabendo que as injunções físicas e os eventuais sucessos terrenos fazem parte de uma programática que não se encerra no túmulo, antes, a partir dali se desdobra natural e continuamente, logra enfrentar todas as ocorrências com calma e lucidez mental, considerando a brevidade em que transcorrerão ditas dificuldades, quando assim o forem, ante o infinito do tempo que dispõe à frente, convidativo.
As metas se lhe deslocam do plano imediatista, gozador, para outra dimensão em que o prazer não se faça acompanhar de fadiga, nem a ilusória felicidade seja sucedida pela frustração, quando não pela amargura.
A certeza da vida espiritual dilata a visão e retempera o ânimo daquele que se enquadra no seu contexto superior, contrapondo-se às aflitivas situações do ponto de vista puramente material.
Diante das graves ocorrências não receia, antes renova a coragem para enfrentar com tranqüila altivez e resolver o problema que lhe surge como desafio.
No alarido decorrente da precipitação, mantém-se em austera postura, não se perturbando com o desencontro das opiniões, nem com a balbúrdia que obnubila a consciência, distorcendo a realidade na sua configuração legítima.
Sabe encarar a dor e a dificuldade não como castigo ou vitória do mal transitório, porém, como um chamamento à sua fé e um teste à sua capacidade de discernimento, com o conseqüente equilíbrio da ação bem dirigida.
Sabe que somente ocorre o que lhe é melhor para o progresso do espírito, por isso não malbarata o tempo na avaliação dos danos, quando estes se produzem, examinando os resultados proveitosos, de que se poderá utilizar no futuro, impedindo a repetição da ocorrência negativa.
Não recua, porque conhece com lógica que todas as coisas a Deus pertencem, e os fatos obedecem a um traçado superior como resultado das atitudes pretéritas de que o endividado não se consegue evadir.
Doma as más inclinações, impedindo que elas o tomem nos momentos mais ásperos, ocasiões em que se deve recolher à oração e à vigilância, ao invés de tombar inerme nas urdiduras da irresponsabilidade de qualquer natureza.
Decide, em definitivo, as normativas de comportamento com que estabiliza as emoções; dá direção às aspirações, livrando-se, de uma por todas as vezes, da instabilidade e da alucinação.
Medita no ensino evangélico, quanto possível, de cujo hábito salutar haure força e vitalidade para não soçobrar entre os escombros das águas encapeladas das paixões inferiores.
Amadurece com a dor ao invés de exasperar-se com ela; solidariza-se com o padecente, antes que dele afastar-se; cultiva o otimismo em detrimento das construções mentais deletérias; silencia as diatribes sem as revidar; confia no futuro porque marcha inexoravelmete para ele...
Vive a fé que esposa e, de forma alguma duvida da divina interferência e magnanimidade do Pai, sempre e sem cessar.
Combate o bom combate do bem contra o mal e quando os fracos receiam, murmuram ou planejam afastar-se da luta, o homem que confia no futuro espiritual persevera, investe tudo, doa-se mais, mesmo que aparentemente a sós se lhe afigure uma loucura a perseverança e insistência nos propósitos superiores acalentados.
Isto porque ele tem certeza de que, embora abandonado pelos compares e afeiçoados, que ora têm outros interesses e pretendem seguir adiante, não está sozinho, nem tombará.
E, se porventura os resultados não corresponderem aos chamados triunfos humanos, ainda assim, rejubila-se em face da tranqüilidade que mantém quanto aos roteiros do Senhor, que nos permite escolher a parte que melhor apraz, demorando-se em paz por haver selecionado a melhor para si e para o meio onde foi chamado a servir e a crescer...
No futuro espiritual que o aguarda, o homem de fé nas realidades imortais do espírito eterno, tem consciência de que reencontrará aqueles que o não quiseram ou não puderam acompanhá-lo, que foram causas diretas ou não das suas aflições e sacrifícios, em condições, sem dúvida, onde não haverá lugar para equívocos nem deserções, sob a luz meridiana da consciência, livre dos anestésicos da leviandade e da ilusão.
Por tais e incontáveis outras razões, o espírita, cientificado e consciente do seu futuro espiritual, faz-se um verdadeiro cristão, um homem probo e bom a serviço do Cristo, na Terra, sem exigências nem petulâncias, seguro de que, simplesmente como servo que reconhece a própria pequenez, apenas cumpre o seu dever.
Livro: Terapêutica de Emergência.
Espíritos Diversos / Divaldo Franco.

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

Orai Sempre – Bezerra de Menezes

Filhos, não vos esqueçais de orar sempre.
A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos.
Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta.
A prece jamais é um monólogo... Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta.
Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode.
Jesus orava com freqüência.
Sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade.
Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam.
Orai no silêncio de vossas reflexões; orai com a vossa mente e com o vosso coração.
Buscai forças no Alto para os embates inevitáveis do caminho, repleto de urzes e de pedras.
Orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade; que as vossas petições sejam referendadas pelas vossas atitudes no bem dos semelhantes...
A persistência da fé remove obstáculos intransponíveis.
A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga saída para os impasses da existência.
Quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo.
Filhos, abençoai as vossas provas! Afagai o madeiro que vos pesa nos ombros e, sob o sol causticante de vossas dificuldades, não vos afasteis do oásis aconchegante da oração.
A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito!
Sede homens de fé e de oração.
Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar.
"Pedi e obtereis" - exortou-nos o Senhor, em suas palavras jamais pronunciadas em vão.
Livro: A Coragem da Fé.
Bezerra de Menezes / Carlos A. Baccelli.

Evangelho e Vida – Scheilla.

No mundo de hoje, há boa vida e vida boa.
Boa vida é bem estar.
Vida boa é estar bem.
Por isso, temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. As primeiras servem a si mesmas; as segundas respiram no auxílio incessante aos outros.
A boa vida tem rastro de sombra.
A vida boa apresenta marcas de luz.
A desordem favorece a boa vida.
A ordem garante a vida boa.
Preguiça mora na boa vida.
Trabalho brilha na vida boa.
Ignorância escurece a boa vida.
Educação ilumina a vida boa.
Egoísmo alimenta a boa vida.
Caridade enriquece a vida boa.
Indisciplina é objetivo da boa vida.
Disciplina é roteiro da vida boa.
Estejamos alertas quanto à posição que escolhemos, porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós.      
Scheilla / Médium Chico Xavier
Livro: Comandos do Amor.

terça-feira, 26 de janeiro de 2016

Oração Diante da Palavra - Emmanuel

Senhor!
Deste-me a palavra por semente de luz.
Auxilia-me a cultivá-la.
Não me permitas envolve-la na sombra que projeto.
Ensina-me a falar para que se faça o melhor.
Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento.
Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e, onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira.
Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use, em louvor da perturbação.
Não me deixes emudecer, diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam, junto de mim.
Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre.
         Livro: Caminho Espírita.
         Espíritos Diversos / Chico Xavier.

segunda-feira, 25 de janeiro de 2016

Ante a Força do Bem – Emmanuel.

... Deus é caridade; e quem está em caridade está em Deus e Deus nele – João I, 4:16.
Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição.
A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo o que ela faça, em matéria de condução ou vivência, depende de mais força para continuar.
No reino da alma somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança.
A força não resolve um cálculo aritmético nem compõe leve trecho de melodia; entretanto, pelo amor ao estudo o homem prevê a movimentação das estrelas e pelo amor à arte produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão.
* * *
Em qualquer departamento da vida é necessário amar para entender e construir.
Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar.
A força tiraniza.
O amor reina.
* * *
“Deus é caridade”, afirma o Evangelho. Conseqüentemente, Deus está no bem verdadeiro que é, mais propriamente, o bem de todos.
Auxiliando, compreendemos.
Dando, possuímos.
Quanto mais baixo nas esferas da Natureza, mais intensamente se mostra o bem da força, e quanto mais alto, nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem.
Livro: Benção da Paz.
Emmanuel / Chico Xavier.

domingo, 24 de janeiro de 2016

Bone kaj Malbone Suferi / Bem sofrer e Mal sofrer.

Bone kaj Malbone Suferi
18. Kiam la Kristo diris: “Feliĉaj la afliktitoj, la regno de la ĉielo apartenas al ili”, li ne aludis tiujn, kiuj suferas ĝenerale, ĉar ĉiuj, kiuj estas en tiu ĉi mondo, suferas, ĉu sur trono aŭ sur pajlo; sed, ve! Malmultaj bone suferas; malmultaj komprenas, ke nur la provoj bone eltenitaj povas konduki ilin al la regno de Dio. La senkuraĝiĝo estas kulpo; Dio rifuzas al vi konsolojn, se al vi mankas kuraĝo. La preĝo estas subteno por la animo, sed ĝi ne sufiĉas: estas necese, ke ĝi estu apogita sur vivanta fido al la boneco de Dio. Ofte estis dirite al vi, ke Li ne metas pezan ŝarĝon sur malfortajn ŝultrojn; sed la ŝarĝo estas proporcia al la fortoj, same kiel la rekompenco estos proporcia al la rezignacio kaj al la kuraĝo; la rekompenco estos pli bela, ol kiel la aflikto estas dolora; sed estas necese meriti tiun rekompencon, kaj ĝuste pro tio la vivo estas plena de ĉagrenoj.
La militisto, ne sendita al la batalo, ne estas kontenta, ĉar la ripozo sur la kamparo ne donas al li okazojn por avanco; estu do kiel la militisto, kaj ne deziru ripozon, kiu farus senenergia vian korpon kaj malvigla vian animon. Ĝoju, kiam Dio sendos vin en la batalon.
Tiu batalo ne estas la fajro de la milito, sed la amaraĵoj de la vivo, dum kies daŭro kelkfoje estas necesa pli da kuraĝo ol en sangsoifa milito, ĉar iu, kiu firme staras antaŭ malamiko en milito, ne malofte fleksiĝas sub la premo de morala doloro. La homo ne ricevas rekompencon por tiu speco de kuraĝo, sed Dio rezervas al li kronojn kaj gloran lokon. Kiam vin alsaltos motivo de doloro aŭ de ĉagrenoj, klopodu por superi ĝin, kaj kiam vi estos sukcesintaj mastri la impetojn de la malpacienco, de la kolero aŭ de la malespero, diru kun prava kontenteco:
“Mi estis la pli forta.” Feliĉaj la afliktitoj povas do esti komprenata jene: Feliĉaj tiuj, kiuj havas la okazon pruvi sian fidon, sian persistemon kaj sian submetiĝon al la volo de Dio, ĉar ili havos la centoblon de la ĝojo, kiu al ili mankas sur la tero, kaj post la laboro venos La ripozo. (Lacordaire - Le Havre, 1863.)
Libro: La Evangelio Laŭ Spiritismo – Allan Kardec, ĉap.: V.
Bem sofrer e Mal sofrer
18. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o Reino dos Céus", não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas ah! Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao Reino de Deus. O desânimo é uma falta; Deus nos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só: é necessário que se apóie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações.
O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como o militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos, quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa; espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação: "Eu fui o mais forte!"
Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido; bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, ai sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na Terra, e após o trabalho virá o repouso. (Lacordaire -Havre, 1863.)
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo –Allan Kardec, cap.: V.

Mudança e Proveito - Emmanuel

“... assim também andemos nós em novidade de vida.” - Paulo. / Romanos, 6:4.
 Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um, e tão somente por se referirem a isso alteram obrigações assumidas, logo ao se sentirem incomodadas por singelos motivos de feição pessoal.
 Mal começam ação determinada, ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhes competem.
 Renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob as conseqüências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual; muito mais que isso, é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou.
 Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz.
 Reformemos sentimentos Idéias, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação – mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até ao fim.
Livro: Benção da Paz.
Emmanuel / Chico Xavier.
 

Máquina divina - Carneiro de Campos.

Obra inimitável, estruturada com perfeição e superando quanto a imaginação possa conceber, o corpo físico é sublime instrumento para as superiores finalidades do processo da evolução espiritual.
Maquinaria complexa, constituída por trilhões de células em mecanismos especializados, recebe e emite impressões obedecendo a equipamentos eletrônicos de alta sofisticação, em conjuntos harmônicos e miniaturizados, impossíveis de ser necessariamente explicados.
A estrutura óssea de alta resistência constitui as vigas mestras para equilibrar e defender os delicadíssimos instrumentos de precisão, encarregados de responder pela vida mental e pelo equilíbrio emocional, resguardando o sistema medular, as aparelhagens óptica, auditiva, olfativa e incumbida da gustação, bem como do ritmo dos movimentos e da inteireza do conjunto.
Capaz de resistir às pressões de várias atmosferas e suportar fardos superiores ao próprio peso, adaptando-se às mais variadas condições climatéricas e de salubridade, reflete a sabedoria do Pai Criador, que o construiu dentro das regras do amor, para a peregrinação terrena do espírito.
Não obstante, é frágil.
Com capacidade para ultrapassar um século de vida, faz-se breve.
Uma emoção violenta perturba-lhe o mecanismo de alta sensibilidade.
Um coágulo, na sua rede de vasos cerebrais, paralisa-lhe uma parte motora, interrompe as comunicações, deteriora-o; uma bolha de ar fá-lo inútil; um corte que não seja reparado pelos capilares com a rede de fibrina através de um coágulo tampão, condu-lo à morte.
Portador de autodefesas imprevisíveis degenera com facilidade, mudando a estrutura que se putrefaz em rápidos minutos.
Pode demorar-se em dilacerações contínuas e restabelecer-se inúmeras vezes. Apesar disso, uma disritmia cardíaca gera danos graves, e a desoxigenação cerebral de alguns minutos provoca-lhe sequelas irreparáveis.
Auto-reparador, elabora os elementos necessários para a sobrevivência mediante os ingredientes que recebe do mundo exterior.
Portador do mais perfeito sistema de circulação, o sangue percorre-lhe entre 150.000 a 180.000 quilômetros em um labirinto de vasos, veias, artérias que se intercomunicam, sendo uma das maravilhas que a mente humana jamais examinou. Todavia, bloqueiam-se ou rompem-se as suas redes, periodicamente, sem que se destrua o sistema.
Um corpo humano constitui tesouro de valor inestimável para o ser espiritual.
Deste depende a elaboração daquele.
Da sua condução resultam as futuras formas e a harmonia do conjunto.
Do Espírito se originam os elementos que o formam, dando-lhe equilíbrio ou provocando-lhe desajustes nas diversas áreas da emoção, da psique, da fisiologia ou da anatomia. . .
Todo ele é um complexo eletrônico, num sistema de condensação molecular, sob a direção da consciência espiritual.
Automatismos notáveis presidem-lhe a existência, no entanto, sem a direção do Espírito desagrega-se e morre.
Merece respeito e conservação, atendimento e cuidados com os quais pode ser preservado para mais largo e salutar ministério.
Todo excesso e carga a que vai submetido diminui-lhe as resistências.
Exercícios físicos corretos dão-lhe vigor, embora os exercícios mentais e as ações morais ofereçam-lhe equilíbrio, sustentando-lhe as emoções, desejos e resistências.
A prece vitaliza-o e a aplicação das suas forças no campo da caridade — o mais expressivo exercício do cristão — favorecem-no com estabilidade e funcionamento correto.
Esta máquina divina de que o homem dispõe, na Terra, é oportunidade redentora que todos devemos aproveitar, na vivência do amor puro e na experiência do conhecimento, para lograrmos a perfeição, como “o Pai Celestial é perfeito”, conforme o conceito superior de Jesus.
Livro: Terapêutica de Emergência.
Espíritos Diversos / Divaldo Franco.

Oração

Oração

Nossa Receita