domingo, 17 de janeiro de 2016

Veno de Elija / Advento de Elias

Veno de Elija
33. – Kaj liaj disĉiploj demandis lin, dirante: Kial do diras la skribistoj, ke Elija devas veni antaŭe? – Kaj li responde diris: Vere Elija venas antaŭe, kaj restarigos ĉion.
Sed mi diras al vi, ke Elija jam venis, kaj oni ne konis lin, sed faris al li ĉion, kion ili volis. Tiel ankaŭ la Filo de homo estas suferonta sub ili.
Tiam la disĉiploj komprenis, ke li parolis al ili pri Johano, la Baptisto. (Sankta Mateo, ĉap. XVII, par. 10 ĝis 13.)
34. – Elija jam revenis en la persono de Johano Baptisto. Lia nova veno estas eksplicite anoncita. Nu, ĉar li ne povas reveni alie, ol kun nova korpo, ni tial havas la formalan konfirmon de la principo de la plureco de la ekzistadoj. (La Evangelio laŭ Spiritismo, ĉap. IV, n-ro 10.)
Libro: La Genezo – Allan Kardec, ĉap. XVII.
Advento de Elias
33. Seus discípulos, então, lhe perguntaram: “Por que, pois, os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes?” Jesus lhes respondeu: “É certo que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas.
Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram; antes o trataram como lhes agradou. “É assim que eles farão morrer o Filho do Homem.”
Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. (Mateus, XVII: 10 a 13.)
34. Elias já voltara na pessoa de João Batista. O seu novo advento é anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não poderia voltar senão através de um corpo novo, eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IV, item 10.)
Livro: A Gênese – Allan Kardec, cap. XVII.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita