terça-feira, 29 de outubro de 2013

La Fonto de la tuta Bono / A Fonte Geradora do Bem.

 
Dio - Deus
Via vivo posedas altvaloran signifon
Malkrovi la sencon de la ekzistado, kaj por kio vi troviĝas ĉi tie, jen via ĉefa tasko.
Multaj individuoj, pro malklereco, metas la celojn, kiujn ili devas atingi, en materiajn aferojn, kaj trafinte ilin, restas tedaj, suferante frustaciojn, kaj tiel malfeliĉaj kiel tiuj, kiuj nenion atingis.
Se vi observas la spiritan demandon de la vivo, la bezonon vin lumigi per la Dia penso, via tuta marŝado okazos sekure kaj fruktodone.
Neniu povas sin senti plena, se li ne estas ligita al Dio, la Fonto de la tuta Bono.
Pensu pri tio, kaj sekvu la vojon de la neestingebla vivo.
Libro: Vivo Feliĉa.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.
A tua vida possui um alto significado.
Descobrir o sentido da existência e para que te encontre aqui a tua tarefa principal.
Muitos indivíduos, por ignorância, colocam objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações, e tão infeliz quanto aqueles que nada lograram.
Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa.
Ninguém pode sentir-se completado, se não estiver em constante ligação com Deus, a Fonte Geradora do Bem.
Pensa nisto e segue o rumo da vida permanente.
Livro: Vida Feliz.
Joanna de Angelis / Divaldo Franco.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita