terça-feira, 4 de novembro de 2014

VELKADO


En senesper’ infano agonias... 
Ho kia sceno, ĉiun kortuŝanta! 
Fortega ĝerm’ lin mordas kaj defias 
Mezeran povon de la mondo vanta...:

Burĝon’ apenaŭ disvolviĝis time 
Kaj jam ĝi velkas nehelpeble for... 
Ho, kial staras tiel jam proksime 
Fin’ de l’ komenco de ridanta flor’?

Fariĝas same kun la hom’ sur Tero; 
Tri ĝermoj grade forkonsumas lin 
Senfido, unu; dua, senespero; 
Senamo, tria – nulo en la fin’.

Al li la suno ne penetras sane, 
En ombro morta li mortaĉas mem; 
Burĝon’ sensuka, batalanta vane 
Kontraŭ principoj de la mondsistem’!

En mondo ĉio tiel velkas same, 
Se ĝin ne nutras fido kaj espero; 
Sed, antaŭ ĉio, nur vivante ame, 
Komprenas homo vivon sur la Tero!

7/8/1961 - JOZEF WASNIEWSKI
Libro: Mediuma Poemaro.
Porto Carreiro Neto.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita