domingo, 20 de março de 2016

Ameriko kaj la estonteco / A América e o Futuro.

Ameriko kaj la estonteco
Kvankam devigite partopreni en la proksimaj luktoj (*), pro determinismo de la cirkonstancoj de sia politika vivo, Ameriko estas destinita ricevi la sceptron de la civilizacio kaj de la kulturo, en la orientado de la estontaj popoloj.
Ĉirkaŭ ĝiaj ekonomikaj provizejoj kolektiĝos la eŭropaj spertoj, profitante la penigan klopodon de tiuj, kiuj falis en la verko de la civilizacio de Okcidento por edifado de la spirita homo, kiu ja devos esti supera ol la karna homo de nia planedo, rilate la plenan konon pri la grandaj problemoj pri la esto kaj destino.
Por tiu grandioza aspiro, la spirita mondo sin preparas por klarigado de la noblaj kontinentaj devoj. La sincera klopodo de kunhelpo en la laboro kaj de konstruado de la paco ne estas tie ia utopio, kiel en Eŭropo saturita de multejarcentaj prijuĝoj.
(*) Ni rimarku, ke ĉi tiu libro estis skribita en 1938, unu jaro antaŭ la eksplodo de la Dua Grand-Milito. – La Trad.
Libro: Sur la vojo al la lumo, ĉap.: XXIV
Emmanuel / Chico Xavier
A América e o Futuro
Embora compelida a participar das lutas próximas, pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, na orientação dos povos porvindouros.
Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências européias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino.
Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual, no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares.
Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro.
Livro: A Caminho da Luz, cap.: XXIV.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita