sábado, 12 de março de 2016

Kaj ĉion, kion vi petos per preĝado, kredante, vi ricevos / E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis.

306 – “Kaj ĉion, kion vi petos per preĝado, kredante, vi ricevos” (Jesuo / Mateo, 21:22.). – Ĉu tiu ĉi instruo de la Majstro ankaŭ aplikiĝas al tio, koncerne la materiajn havojn?
– La frazo “fariĝu volo via” (Jesuo / Mateo, 6:10), de la komuna preĝo estas nia ĝenerala peto al Dio, kies Providenco, per liaj kurieroj, havigos al nia spirito aŭ vivokondiĉo tion plej utilan, konvenan kaj necesan por nia spirita progreso, por la scio kaj por la amo.
Kion la homo ne devas forgesi, en ĉiuj aferoj kaj cirkonstancoj de la vivo, tio estas la preĝo de laboro kaj sindonemo, en la sanktejo de la purigaj luktoj, ĉar Jesuo benos liajn sincerajn, diligentajn farojn.
Libro: La Konsolanto - Emmanuel / Chico Xavier.
306 – “E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis” (Jesus / Mateus, 21:22) – Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente, no que se refere aos bens materiais?
- O “seja feita a vossa vontade” (Jesus / Mateus, 6:10), da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja Providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor.
O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero.
Livro: O Consolador - Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita