sexta-feira, 3 de março de 2017

Spirita Memregado / DOMÍNIO ESPIRITUAL

Spirita Memregado
“Kaj tamen mi ne estas sola, ĉar la Patro estas kun mi.” - Jesuo / JOHANO, 16 : 32.
Dum la momentoj de aflikto, la homo vidigas kie troviĝas la eksteraj fortoj, regantaj lian animon.
Dum la gravaj horoj de elprovado, ĉe la suferado aŭ la morto, la avaruloj kriegas pro siaj pasemaj havaĵoj, la arbitruloj postulas la obeadon, pri kiu ili sin opinias ŝuldataj, la trosentimentalaj plendsopiras la objekton de sia amo.
Sed Jesuo sur la superega kampo de la ekstremaj surteraj momentoj, sin montras kiel reganto de si mem, al ni instruante, ke la sublima konformiĝo al la decidoj de la Patro estas la plej efika rimedo por memregado.
Nature alligita al plej diversaj fortoj, li tamen en la Kalvaria Tago lasis sin regi de neniu el ili.
Li lojale obeadis la homan registaron, sed Pilato ne timigas lin.
Li respektis la leĝon de Moseo, sed Kajafas ne imponas lin.
Li plej karese amis la disĉiplojn, sed la korinklinaj motivoj ne cedigas al li la koron.
Li flegadis kun admirinda sindono sian laboron instruan kaj helpan,
resanigan kaj konsolan, sed lia animo ne logiĝas de la ebleco resti surtere.
La ago de Judaso ne elvokas malbenon ĉe li.
La maldankemo de la bonfaritoj ne malesperigas lin.
La plorado de la virinoj en Jerusalemo ne malfortigas lian firman kuraĝon.
La sarkasmo de la homamaso ne sukcesas rompi lian silenton.
La kruco ne konfuzas lian serenecon.
Pendumite sur la trabo, li petas pri senkulpigo de la popola nescio.
Profunda kaj senmorta estas lia leciono de spirita memregado. Ĝi montras al ni la neceson, ke ni estu “ni mem” dum la plej malfacilaj bataloj de la vivo, kun trankvila konscienco altigita al la Dia Justeco kaj fidela koro gvidata de la Dia Volo.
Emmanuel / Chico Xavier.
Libro: Vojo, Vero kaj Vivo - ĉapitro 170.
DOMÍNIO ESPIRITUAL
“Não estou só, porque o Pai está comigo.” — Jesus / JOÃO, capítulo 16, versículo 32.
Nos transes aflitivos a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma.
Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras, os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores, os super-sentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições.
Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio.
Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas.
Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza.
Respeitava a lei de Moisés; entretanto, Caifás não o impressiona.
Amava enternecidamente os discípulos; contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração.
Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar; no entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito.
O ato de Judas não lhe arranca maldições.
A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero.
O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme.
O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio.
A cruz não lhe altera a serenidade.
Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo.
Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos “nós mesmos”, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranqüila elevada à Divina Justiça e de coração fiel dirigido pela Divina Vontade.
Livro: Caminho, Verdade e Vida, cap.: 170.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita