sábado, 16 de julho de 2016

Lecioneto / pequena lição - 56

don/i (tr)
I- Meti en ies posedon, k pli precize:
1 Forlasi al iu la posedon de io, nenion ricevante interŝanĝe: doni panon al la malsatajX; doni al la birdoj akvonZ; li donis al mi teon kun sukeroZ; ĉio, kion oni povus doni dote al fraŭlinoZ; donu al mi speson!; Dio donis, Dio prenisZ; ne donu k ne boju!Z; doni al iu manĝi k trinkiZ. donaci.
2 Cedi interŝanĝe: doni ovon por ricevi bovonZ; fremdlando objekton por speso donasZ; oni donas nenion por nenio; doni sian sangon, sian vivon por sia patrujo; mi donos mian tranĉilon kontraŭ via fajfilo; doni al iu salajron; mian ĉiutagan panon E. al mi neniam donis nek donosZ.
3 Havigi al iu tion, kion oni produktis: ŝafo donas sian lanonZ; ŝi donis du filojn al la edzo; al feliĉulo eĉ koko donas ovojnZ; tiu bovino ne donas lakton; afero, kiu donas profiton; la semoj donis trunketojnZ.
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.
***
doni - (tr.) dar; conceder, entregar, aplicar, ministrar, administrar. Obs.: don- é empregado como sufixo para exprimir ideia de produção natural: fruktodona, karbodona, orodona. dono 1 dom, dádiva. 2 colação, concessão: donado de universitata grado. donanto doador. donato dado (de problema, de estatística). doninto doador. donitaĵo dado (de problema, de estatística). aldona aditivo, suplementar. aldoni (tr.) 1 ajuntar, adicionar, acrescentar. 2 (tricô, crochê) aumentar o número de malhas em uma linha, fazendo duas ou mais malhas de uma já feita. 3 dizer, acrescentar falando. aldono acréscimo, emenda, suplemento. aldoniĝi ajuntar-se. aldonita anexado. almozdonema (que distribui muitas esmolas) esmolar. disdoni (tr.) distribuir. disdono distribuição. eldona editor, emissor. eldoni (tr.; abrev.: eld.) editar, emitir, publicar, proferir. eldono (abrev.: eld.) emissão, edição. eldonejo (abrev.: eld.) editora, casa editora. eldonisto (proprietário de uma empresa que publica livros ou periódicos) editor. eldonkvanto (total dos exemplares editados) tiragem. fordoni (tr.) 1 doar, fazer doação. 2 sacrificar, abandonar. 3 entregar. fordono 1 doação. 2 entrega. interaldoni (tr.) intercalar. naturdono dom (da natureza), talento, intuição. nomdona epônimo. nomdonanto (aquele ou aquilo que dá o seu nome a qualquer coisa ou pessoa) epônimo. partodoni (tr.) contribuir. perbuŝdono (med.) via oral. redoni (tr.) retribuir, restituir, recompensar, reproduzir. sangodonado doação de sangue. sangodonanto doador de sangue. sindona dedicado, devotado, prestativo. sindonema dedicado, devotado. sindonemo dedicação, prestatividade: via sindonemo estas senfina sua prestatividade é infinita. transdoni (tr.) transmitir, alienar. voĉdoni (i.) votar. ¨doni sin dedicar-se. envejna dono (med.) injeção intravenosa. interna dono (med.) uso interno. laŭmerite disdona (tb. laŭmerite disdonanta) (fil.) distributivo. matena eldono edição matutina, edição da manhã. perbuŝa dono (med.) via oral. subhaŭta dono (med.) injeção subcutânea. vespera eldono edição da tarde. || aldonu al tio, ke... acrescente-se a isso que...
Libro: Dicionário de Túlio Flores
Português-Esperanto / Esperanto-Português.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita