segunda-feira, 10 de julho de 2017

Prepariĝe / Em preparação.

“. . . diras la Eternulo : Mi metos Miajn leĝojn en ilian internon, kaj sur ilia koro Mi ilin skribos, kaj Mi estos ilia Dio, kaj ili estos Mia popolo.” – Paŭlo / HEBREOJ, 8 : 10.
Ni tradukos la Evangelion
En ĉiujn lingvojn,
Por ĉiuj kulturoj,
Laŭdante ĝian grandecon,
Reliefigante ĝian sublimecon,
Dissemante ĝian poeziecon,
Priparolante ĝian veron,
Interpretante ĝiajn instruojn,
Akceptigante ĝin al la intelekto,
Plibeligante la koron
Kaj rebonigante la menson,
Reformante leĝojn,
Perfektigante morojn
Kaj prilumante vojojn . . .
Sed venos iam la tempo,
Kiam la Bonan Novaĵon ni devos skribi en ni mem,
En la faldoj de la menso,
En la profundo de la brusto,
Per paroloj kaj agoj,
Principoj kaj idealoj,
Aspiroj kaj esperoj,
Gestoj kaj pensoj.
Ĉar, vere,
Se la Ĉielo konsenta al ni diskonigi ĝian Dian Mesaĝon en la mondo, ĝi ja postulos, ke ni iam fariĝu Vivantaj tradukoj de la Evangelio sur la Tero.
Emmanuel / Chico Xavier.
Libro: Pano Nia, ĉapitro 40.
Em preparação 
“Diz o Senhor: Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei; e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.” – Paulo / Hebreus, 8:10.
Traduziremos o Evangelho 
Em todas as línguas,
Em todas as culturas,
Exaltando-lhe a grandeza,
Destacando-lhe a sublimidade,
Semeando-lhe a poesia,
Comentando-lhe a verdade,
Interpretando-lhe as lições,
Impondo-nos ao raciocínio,
Aprimorando o coração.
E reformando a inteligência,
Renovando leis,
Aperfeiçoando costumes
E aclarando caminhos...
Mas, virá o momento 
Em que a Boa Nova deve ser impressa, em nós mesmos,
Nos refolhos da mente,
Nos recessos do peito,
Através das palavras e das ações.
Dos princípios e ideais,
Das aspirações e das esperanças,
Dos gestos e pensamentos.
Porque, em verdade,
Se o Céu nos permite espalhar-lhe a Divina Mensagem no mundo, Um dia, exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra.
Livro: Pão Nosso, cap.: 40.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita