domingo, 10 de abril de 2016

Kiel progresas kaj kiel degeneras la popoloj ? / Como progridem e como degeneram os povos?

143. Kiel progresas kaj kiel degeneras la popoloj ?
Se la animoj estus kreataj samtempe kiam la korpoj, tiuj de la nunaj homoj estus tute tiel novaj, tute tiel primitivaj, kiel tiuj de la homoj de la mezepoko, kaj sekve oni demandas, kial ili havas pli dolĉajn morojn kaj pli elvolviĝintan inteligenton ?
Se okaze de la morto de la korpo, la animo definitive forlasus la Teron, oni demandas ankaŭ, kian frukton donus la laboro farata por plibonigi iun popolon, se ĝi estus rekomenciĝo kun ĉiuj animoj, kiuj alvenas kun ĉiu tago ?
La Spiritoj enkarniĝas en medio simpatia kaj en rilato kun la grado de sia progreso.
Ekzemple, ĉino, kiu sufiĉe progresis kaj jam ne trovas en sia raso medion harmonian kun la grado de li atingita, enkarniĝas en popolo pli progresinta. Laŭmezure kiel unu generacio faras paŝon antaŭen, ĝi altiras per simpatio novajn venantojn pli progresintajn, kiuj eble estas tiuj, kiuj iam vivis en la sama lando, se ili pli progresis, kaj tiel iom post iom nacio progresas. Se la plimulto de la novuloj estas de malsupera naturo, la malnovaj, elirantaj kun ĉiu tago kaj ne revenantaj en medion pli malbonan, tiu popolo degenerus kaj finiĝus estingiĝante.
Rimarko: Tiuj demandoj starigas aliajn, kiuj trovas sian solvon en la sama principo; ekzemple, el kio venas la diverseco de la rasoj sur la Tero ? – Ĉu ekzistas rasoj ribelemaj kontraŭ la progreso ? – Ĉu la negra raso estas kapabla atingi la saman nivelon de la eŭropaj rasoj ? – Ĉu sklaveco estas utila al la progreso de la malsuperaj rasoj ? Kiel povas efektiviĝi la transformado de la homaro ? ("La Libro de la Spiritoj": Leĝo de progreso, n-ro 776 k. sekv. – "Revue Spirite", 1862, p. 1: Doktrino pri la defalintaj anĝeloj. – Same, 1862, p. 97: Perfektebleco de la negra raso.)
Libro: Kio estas Spiritismo – Allan Kardec.
143. Como progridem e como degeneram os povos?
Se a alma fosse criada simultaneamente ao corpo, as dos homens modernos seriam tão recentes quanto as dos homens medievais. Nesse caso perguntaríamos: porque têm, aqueles, costumes mais sociais e uma inteligência mais desenvolvida?
Se, por ocasião da morte do corpo, a alma abandonasse definitivamente a Terra, voltaríamos a perguntar: a que resultado chegará o trabalho realizado para a evolução de um povo, se tiver que ser iniciado com todas as novas almas que chegam diariamente?
Os Espíritos encarnam-se no meio que lhes é simpático e em relação ao grau de adiantamento alcançado.
Um chinês, por exemplo, que progrediu consideravelmente e já encontra em sua raça o meio correspondente ao grau alcançado, virá encarnar-se num povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo à frente, atrai por simpatia Espíritos mais adiantados, que talvez tenham vivido anteriormente no seio desse mesmo país e dele se afastado em razão do progresso que alcançaram. É assim que, pouco a pouco, progride uma nação. Se a maioria dos recém-vindos fosse de natureza atrasada, e os antigos, partindo todos os dias, não regressassem ao meio inferior, o povo degeneraria, terminando por desaparecer.
OBSERVAÇÃO - Estas perguntas suscitam outras que se resolvem pelo mesmo princípio. Por exemplo: De onde procede a diversidade de raças na Terra? - Há raças rebeldes ao progresso? - A raça negra é suscetível de alcançar o nível das raças européias? - A escravidão é necessária ao progresso das raças inferiores? - Como pode verificar-se a transformação da humanidade? (O Livro dos Espíritos: Lei do Progresso, ns 776 e seguintes. - Revue Spirite, 1862, pág. 1: Doctrine dês anges déchus - Idem 1862, pág. 97: Perpectibilité de Ia race nègre).
Livro: O que é o Espiritismo – Allan Kardec.
 


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita