quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017

La levadura de los fariseos / La fermentaĵo de la Fariseoj / O Fermento dos Fariseus.

La levadura de los fariseos
49. “Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
“Ellos pensaban dentro sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
“Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos” -  (San Mateo, 16:5 a 12).
EL GÉNESIS – Allan Kardec
La fermentaĵo de la Fariseoj
49. – Kaj la disĉiploj, transirinte al la alia bordo, forgesis preni panojn. – Sed Jesuo diris al ili: Zorgu, kaj gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj kaj Sadukeoj. – Kaj ili diskutis inter si, dirante: ĉar ni ne prenis panojn.
Sed Jesuo, eksciante tion, diris: Kial vi diskutas inter vi, ho malgrandfiduloj, pro tio, ke vi ne prenis panojn? – ĉu vi ankoraŭ ne konscias, nek memoras la kvin panojn estis sufiĉa por kvin mil homoj, kaj kiom da korboj vi kolektis? – Kial vi ne komprenas, ke ne pri panoj mi diris al vi: Gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj kaj Sadukeoj?
Tiam ili ekkomprenis, ke li admonis ilin sin gardi ne kontraŭ la fermentaĵo de panoj, sed kontraŭ la instruado de la Fariseoj kaj Sadukeoj. - (Sankta Mateo, ĉap. XVI, par. 5 ĝis 12.)
La Genezo – Allan Kardec.
O Fermento dos Fariseus
49. Ora, seus discípulos tendo passado além da água, tinham esquecido de levar pães. - Jesus lhes disse: Tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. - Porém pensavam e diziam entre si: Isto é porque não trouxemos pães.
Jesus, conhecendo isso, lhes disse: Homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido pães? Não compreendestes ainda, e não vos lembrais que cinco pães foram bastante para cinco mil homens, além do quanto sobrou nas cestas? - Como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos alerto para vos guardardes do fermento dos fariseus e dos saduceus?
Então compreenderam que ele não se referia ao fermento que se coloca nos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. - (S. Mateus, cap. XVI, vers. 5 a 12).
A Gênese – Allan Kardec.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita