domingo, 5 de outubro de 2014

La bazangula ŝtono / A Pedra Angular

La bazangula ŝtono
27. – Jesuo diris al ili: Ĉu vi neniam legis en la Skriboj: ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, fariĝis ŝtono bazangula: De la Eternulo ĉi tio fariĝis, kaj ĝi estas miraklo en niaj okuloj? – Tial mi diras al vi: La regno de Dio estos prenita for de vi, kaj estos donita al nacio, kiu liveros ĝiajn fruktojn. – Kaj kiu falas sur tiun ŝtonon, tiu rompiĝos; sed sur kiun ĝi falos, ĝi tiun polvigos.
Kaj la ĉefpastroj kaj la Fariseoj, aŭdinte liajn parabolojn, komprenis, ke li parolas pri ili. – Kaj celante kapti lin, ili timis la popolon, ĉar oni opiniis lin profeto. (Sankta Mateo, æap. XXI, par. 42 ĝis 46.)
28. – La vorto de Jesuo fariĝis la bazangula ŝtono, tio estas, la ŝtono de plifirmigo de la nova konstruaĵo de la leĝo, starigita sur la ruinoj de la malnova. Ĉar la judoj, la ĉefpastroj kaj la fariseoj malŝatis tiun vorton, ĝi ilin polvigis, same kiel ĝi polvigos tiujn, kiuj poste ignoris ĝin, aŭ falsis ĝian sencon profite al sia ambicio.
Libro: La Genezo – Allan Kardec, ĉap. XVII.
A Pedra Angular
27. – Jesus disse a eles: Não lestes jamais isto nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra da esquina? Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o vêem com admiração. Por isso vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará e ela esmagará aquele sobre quem sair.
Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo ouvido essas palavras de Jesus, conheceram que era deles que falava; e, querendo prendê-lo, recearam-se do povo, pois este o considerava como um profeta. (S. Mateus, Cap. XXI, vers. de 42 a 46).
28. A palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do novo edifício da lei, elevada sobre as ruínas do antigo; os Judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, havendo rejeitado essa palavra, ela os esmagou, como esmagará aqueles que mais tarde a desprezarem, ou que lhe desnaturarem o sentido, para lucro de sua ambição.
Livro: A Gênese – Allan Kardec, cap. XVII.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita