domingo, 12 de outubro de 2014

A Cristalização das Idéias Chinesas / Kristaliĝo de la ĉinaj pensoj.

A Cristalização das Idéias Chinesas
A cristalização das ideias chinesas advém, simplesmente, desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O Universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos, nasubida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se, no curso do tempo, as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada, pelas transformações do século, à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos.
Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora, nestas despretensiosas observações, sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.
        Kristaliĝo de la ĉinaj pensoj.
      La kristaliĝo de la ĉinaj pensoj venas tute simple el tiu memvola izoliĝo, kiu en la samaj cirkonstancoj malutilis al la spirito de Hindujo, malgraŭ la alloga beleco de ties tradicioj kaj instruoj. Tiel estas, ĉar civilizacio kaj progreso, kaj ankaŭ la vivo mem dependas de senĉesaj interŝanĝoj. La Universo, en sia mirinda konsisto, ne kreis nek sankciis leĝojn de izoliĝo en la eterna komuneco de la mondoj kaj estaĵoj. La ekzistado estas longa ŝtuparo, sur kiu ĉiuj animoj devas doni la manojn unuj al aliaj, por la suprenirado al la kono kaj al Dio. Dum la hind-eŭropa familio vagadis tra nekonataj regionoj, asimilante la esprimojn de la renkonitaj triboj – en longaj iniciativoj de konstruado kaj laboro -, la arjoj el Hindujo haltis ĉe ripozo de siaj tradicioj, kaj elvolviĝis en la daŭro de la tempo la plej altvaloraj lecionoj de sperto por la animo de la popoloj. Kaj nun, kiam la izraelidoj estas vokitaj de la potencaj fortoj por delokiĝo en la sinon de la nacioj, por pli profunde lerni la dolĉan lecionon pri frateco kaj universala amo, renovigante la fibron de sia fido, sur vojo al la perfekta komprenado de la Kristo, Ĉinujo ankaŭ estas vokita de la transformiĝoj de la jarcento, al la granda leciono de interligiĝo de la loĝantaro de nia planedo, por instrui siajn virtojn kaj lerni la virtojn de aliaj popoloj.
      Sed pro ĝia obstina rezistado la ĉina penso stagnis en la daŭro de la tempo. Kvankam en ĉi tiuj senpretendaj rimarkoj ni estas la unuaj konstatantaj la gradecon de ĝiaj altaj spiritaj esprimoj.
          Livro: Sur Vojo al la Lumo.
          Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita