quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

Admonoj / Censuras

Admonoj
Recenzisto pr arto laŭkutime vizitadis salonon de skulptisto, por ekzameni liajn laborojn. Dum sinsekvaj monatoj li tie estis vidata, esplorante  la ceramikistan kun rigora severeco.
Senceda kritikanto.
Li observis linion post linio.
Profunda konanto pri skoloj kaj stiloj.
Li montris difektojn, elstarigis nekonvenaĵojn, protestis, plendis, postulis siajn respektindajn kaj rigidajn opiniojn.
Iun tagon li prenis lupeon por observi grandan teleron da persikoj kaj tuj komencis citi neperfektaĵojn de la fruktoj, asertante, ke la naturo neniam ilin tiel produktus pro la multaj difektoj. Nur post multaj teknikaj kritikoj kontraŭ la mirplena skulptisto, li suprize konstatis, k ela persikoj estis aŭtentikaj fruktoj, kiujn iu tie lasis por lunĉo de la skulptisto...
***
Zorgu pri la admonoj, kiuj eliras el via buŝo. Multfoje longa serio da avertoj al aliaj estas nur trompiĝoj de nia propra imagpovo.
Libro: Feliĉaj la Simplaj.
Valérium / Waldo Vieira.
Censuras
O crítico de arte vinha habitualmente ao salão do escultor para examinar-lhe os trabalhos. Meses a fio ei-lo a inspecionar-lhe a obra de ceramista, com rigorosa severidade.
Censor austero.
Observava linha por linha.
Profundo conhecedor de escolas e estilos.
Apontava deficiências. Salientava inconveniências. Protestava. Reclamava. Exigia. Publicava suas opiniões, respeitadas e rígidas.
Certo dia, assestou a lupa para grande prato de pêssegos e passou a enumerar os defeitos das frutas, alegando que a Natureza jamais as produziria assim, com tantos senões. Só depois de longos apontamentos técnicos ao escultor espantado, é que verificou que os pêssegos eram frutos autênticos, ali deixados por alguém para o lanche do artista...
***
Cautela com as censuras que lhe saem da boca. Muitas vezes, as longas advertências que dirigimos aos outros não passam de enganos criados por nossa própria imaginação.
Livro: Bem-Aventurados os Simples.
Valérium / Waldo Vieira.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita