sábado, 24 de junho de 2017

Sublima rekomendo / Sublime recomendação

Sublima rekomendo
“Kaj li ne permesis al li, sed diris al li : Iru al via domo, al la viaj, kaj rakontu al ili ĉion, kion faris la Eternulo por vi, kaj kiel Li kompatis vin.” - SANKTA MARKO, 5 : 19.
Eminente signifoplena tiu parolo de Jesuo al la demonhavinto, kiu reakiris sian ekvilibron tuŝite de lia dia amo.
Tiu malsanulo, kiu post la resaniĝo sentis sin turmentata de l’ nekomprenemo de la aliaj, petegis de la Sinjoro permesi lin resti kun li por ĝui lian subliman kompanion. Sed Jesuo ne permesas kaj rekomendas al li iri al la siaj por rakonti al ili pri la ricevitaj bonfaroj.
Kiom da disĉiploj imitas la konduton de tiu malsanulo, kiu estis akompanata de legio da perversaj demonoj!
Kun la okuloj malfermitaj por la vero kaj la koroj tuŝitaj de nova lumo, ĉe la unua malfacilaĵo de la vojo ili emas forkuri de la mondo, malsategas ripozon apud la Nazaretano, forgesante, ka la Majstro senĉese laboras.
La zorgo de la lernanto de Kristo ne estu havigi al si ĉielajn feriojn, sed ja plenumi la aktivan servadon, al kiu li estas vokita en ĉiu loko, situacio, aĝo kaj tempo.
Se vi ricevis, amiko mia, la lumon de la Sinjoro, iru servi al la Majstro ĉe la viaj, ĉe tiuj, kiuj marŝas kun vi. Se vi ne havas la rektlinian familion, vi tamen ja posedas tiun nerektan.Se vi ne havas parencojn, vi tamen ja havas najbarojn kaj kunulojn.
Rakontu la bonfarojn de la Savinto, montrante vian propran resaniĝon. Kiu elmontras sian renoviĝon en Kristo, tiu kapabliĝas kunlabori por la spirita renoviĝo de aliaj. Koncerne vian propran bonstaton, al ĝi vi estos kondukita en la oportuna momento.
Emmanuel / Chico Xavier.
Libro: Vinberejo el Lumo”, ĉapitro 111.
Sublime recomendação
“Jesus, porém, não lho permitiu, mas disse­lhe: Vai para tua casa, para os teus e anuncia­lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.” – Jesus / Marcos, 5:19. 
Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoninhado  quem recuperara o equilíbrio, ao toque de seu divino amor.
Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu  lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lho permite e recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhes os benefícios recebidos.
Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar  por uma legião de gênios perversos!
Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, à primeira dificuldade do caminho pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar.
O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos, a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo.
Se recebeste a luz do Senhor, meu  amigo, vai servir  ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, teus vizinhos e companheiros.
Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura.
Quem demonstra a renovação de si mesmo, em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto  ao bem-estar próprio, serás chamado a ele, no momento oportuno.
Livro: Vinha de Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita