terça-feira, 24 de abril de 2018

Vivo Feliĉa – Vida Feliz - 161

Ĉiuj ni estas destinitaj al feliĉo kaj perfekteco.
La trairota vojo estas longa, kelkfoje signita per erikoj kaj plena de ŝtoneroj. Tamen la gvidilo estas egala por ĉiuj, ĉar neniu estas taksatakiel escepto.
Tiuj, kiuj trovas malpli da malfacilaĵoj, meritas la cirkonstancojn, pro lia sinteno en pasintaj enkarniĝoj.
Tiuj pli ĉargrenitaj sammaniere ricevas la sekvon de siaj malfeliĉaj agoj.
Tiamaniere gajnu evoluan distancon, paŝon, post paŝo, kaj ĝoju pro la feliĉa destino, kiu atendas vin kaj estos atingita de vi.
Libro: Vivo Feliĉa – Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.
Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição.
O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhaus.
Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção.
Aqueles que encontram menos dificuldades, fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas.
Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes.
Desse modo, ganha a distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás.
Livro: Vida Feliz – Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita