domingo, 22 de abril de 2018

La Konsolanto / O Consolador - 197 (Kulturo - Cultura)

197. – En la spirita sfero, kiel oni rigardas la posedaĵon de la surtera kulturo?
– En la nevidebla sfero, ĉiuj esprimoj de la homa kulturo estas taksataj kiel sankta kolekto da klopodoj de la planeda homo en ties kontinuaj, respektindaj laboroj.
Sed estas necese reliefigi, ke sur ĉi tiu “alia flanko” de la vivo, via kultura pozicio estas konsiderata kiel proceso, ne kiel celo, ĉar ĉi tiu kuŝas en la perfekta saĝo, glora sintezo de la animo, edifinta sin mem tra ĉiuj okazoj de laboro kaj studo en la materia ekzistado.
Inter la surtera kulturo kaj la spirita saĝo estas eksterordinara diferenco, kiun oni bezonas konsideri. La unua ŝanĝiĝas ĉiutage kaj varias laŭ vidpunkto de la individuoj, kiuj estas ĝiaj eksponantoj, en la plej evidentaj karakteroj de nekonstanteco; la dua tamen estas la dia, pura kaj netransdonebla scio, kiun la animo amasigas dum sia marŝo survoje al la senmorta vivo.
La Konsolanto – Emmanuel / Chico Xavier.
197 –Como se observa, no plano espiritual, o patrimônio da cultura terrestre?
Todas as expressões da cultura humana são apreciadas, na esfera invisível, como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis.
Todavia, é preciso encarecer que, neste “outro lado” da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material.
Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito há singular diferença, que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade; a segunda, porém, é o conhecimento divino, puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho, em marcha para a vida imortal.
O Consolador – Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita