sábado, 3 de janeiro de 2015

NOVAJ TEMPOJ


Afriko nun leviĝas... Gent’ post gento 
Trumpetas per la korno de libero; 
Leon’ hararon skuas, sed serpento 
Ĝin stringas plu kaj fleksas ĝis la tero.

Tra tuta mondo tia sama vento 
Turniĝas, siblas, fajfas en espero, 
Ke forfiniĝos iam la turmento 
Kaj sun’ eklumos en proksima ero.

Ho nigrahaŭtaj fratoj – blankanimaj, 
Nur tiaj homoj kiel vi, sentimaj, 
La forton havas de vulkana lafo.

Kuraĝe daŭru via brava flamo! 
La mond’ elaŭdos voĉon de l’ tamtamo 
Super ululo de l’ kanona pafo! 

23/9/1961 / J. CRUZ E SOUZA
Porto Carreiro Neto.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita