terça-feira, 4 de agosto de 2015

Preĝo al al Gardanĝeloj kaj al la Protektantaj Spiritoj / Prece aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores

Preĝo al al Gardanĝeloj kaj al la Protektantaj Spiritoj
14. (Preĝo). Amataj Spiritoj, Gardanĝeloj, al kiuj Dio per Sia senlima favorkoreco permesas prigardi la homojn, estu niaj protektantoj en la provoj de la surtera vivado. Donu al ni forton, kuraĝon kaj rezignacion; inspiru al ni ĉion bonan, detenu nin sur la deklivo de la malbono; via dolĉa influo penetru nian animon; igu nin senti, ke sindonema amiko estas apud ni, ke li vidas niajn suferojn kaj partoprenas en niaj ĝojoj.
Kaj vi, mia bona Gandanĝelo, ne forlasu min; mi bezonas vian tutan protekton, por elteni kun fido kaj amo la provojn, kiujn al Dio plaĉos sendi al mi.
Libro: La Evangelio Laŭ Spiriismo – Allan Kradec, ĉap. XXVIII.
Prece aos Anjos Guardiães e aos Espíritos Protetores
14. PRECE - Espíritos amados, Anjos Guardiães, vós a quem Deus na sua infinita misericórdia, permite velarem, pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação; inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal; que vossa doce influência impregne as nossas almas; fazei que sintamos a presença, ao nosso lado, de um amigo devotado, que assista os nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias.
E vós, meu Anjo Bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar- me.
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec, cap. XXVIII.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita