terça-feira, 17 de maio de 2016

Lecioneto / pequena lição - 43

Vocabulário – Vortaro.
Anonco — anúncio.
Atingi — atingir.
Boji — ladrar.
Bordo — margem.
Ellitiĝi — levantar.
Gardi — guardar.
Generacio — geração.
Ĵurnalo — jornal.
Kondiĉo — condição.
Konsulo — cônsul.
Kreski — crescer.
Kruco — cruz, cruzeiro.
Lago — lago.
Lasi — deixar.
Mordi — morder.
Okazigi — produzir, ocasionar.
Pendi — pender.
Perdi — perder.
Persisti — persistir.
Resti — ficar, restar.
Saliko — salgueiro.
Sudo — sul.
Sufiĉe — bastante.
Ŝuldo — dívida.
Tamen — contudo.
***
Irante al la lernejo, mi renkontis mian amikon Karlo, kiu estis promenanta. Amante la veron, ni malamas la malveron. Farante ŝuldojn, vi devos pagi ilin. Farinte ŝuldojn, ni devas nun pagi ilin. Ne timu, dirante la veron. Mi invitis miajn amikojn; la jam venintaj estas en la salono. En la arbaro estas multe da arboj; sur la herbejo kreskas multaj herboj. Malgranda fajrero povas okazigi grandan fajron. La filoj de Jakob(o) gardadis la ŝafarojn de sia patro. La stelaro Suda Kruco brilas sur la ĉielo de Suda Ameriko. La servisto, portante la ŝuojn al la ŝuisto, renkontis sian fratinon, jam venantan de la preĝejo. La instruistino estas en la lernejo; nun ŝi estas instruanta la lernantojn. Revenonte mian landon, mi iris la konsulejon. Ni lasas en la manoj de la estontaj generacioj la restantan laboron. Kreinte Esperanton, Zamenhof havigis al la homaro grandan bonon. Mi pasigis tri noktojn ne dormante. Matene mi ellitiĝis, ne dorminte la tutan nokton. Bojantaj hundoj ne mordas. Leginte vian anoncon, aperintan en la ĵurnalo, mi skribas al vi, dezirante ekscii la kondiĉojn de la vendo de via domo.
Raneto volis eksidi sur branĉo de saliko, pendanta proksime de la bordo de lageto. La raneto saltadis, volante atingi tiun branĉon, sed la saltoj ne estis sufiĉe altaj. La rano falis kaj refalis multajn fojojn. Tamen ĝi ne perdadis la esperon, sed falinte, ĝi leviĝadis (= ĝi levadis sin = levantava-se) kaj resaltadis; kaj ĝia persistado fine havis sukceson; unu salto estis sufiĉe alta, kaj la raneto eksidis sur la branĉo.
Libro: Esperanto Sem Mestre.
Francisco Valdorimo Lorenz
***
Ar - suf. (indica reunião, conjunto de indivíduos ou objetos do mesmo gênero ou tipo): arbaro mata, floresta. homaro humanidade. parencaro parentela. stelaro constelação. vortaro dicionário. aro 1 coleção, reunião, grupo, conjunto. 2 (mat.) conjunto. arigi agremiar. ariĝi agrupar-se, reunir-se. anaraĉo (tb. araĉo) panelinha. Vd. koterio, grupaĉo. ¨ malplena aro (tb. la nenio; símb.: Æ) (mat.) conjunto vazio.
Er - suf. (exprime um dos elementos em que consiste um todo): sablero grão de areia. ĉenero elo, anel de cadeia. ero elemento, partícula.
Ej - suf. (indica lugar) -aria: librejo livraria. ejo local, sede, recinto. lernejo escola. preĝejo igreja, casa de oração.
Ism - suf. (indica doutrina ou sistema religioso, político, filosófico etc.) katolikismo catolicismo. platonismo platonismo. komunismo comunismo. portugalismo portugalismo, lusitanismo.
Ist -  suf. (indica profissão, ocupação habitual, adesão a uma doutrina ou teoria) -ist, -eiro, -dor: dentisto dentista. marksisto marxista. budhisto budista. servisto criado. maristo marinheiro. esperantisto esperantista. kolektisto colecionador.
Dicionário de Túlio Flores
Português-Esperanto / Esperanto-Português

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita