terça-feira, 10 de janeiro de 2017

La Ora Regulo / A REGRA ÁUREA.

La Ora Regulo
“Amu vian vian proksimulon kiel vin mem.” – Jesuo / MATEO, 22 : 39.
Sendube, multe da jarcentoj antaŭ la veno de la Kristo, la Ora Regulo jam estis instruata sur la mondo, portata de la senditoj de lia saĝeco kaj korfavoro. Sed necesas klarigi, ke tiu principo estis predikata per pli aŭ malpli da ekzemplado de la predikantoj.
Diradis la grekoj : “Ne faru al la proksimulo, kion vi ne deziras, ke li faru al vi”.
Asertadis la persoj : “Faru tiel, kiel vi deziras, ke oni faru al vi”.
Predikadis la ĉinoj : “Kion vi ne deziras al vi, tion ne faru al alia”.
Rekomendis la efiptoj : “Lasu tiun pasi, kiu faris al aliaj, kion li deziris al si”.
Instruadis la hebreoj : “Kion vi ne deziras al vi, tion ne deziru al la proksimulo.”
Insistadis la romanoj : “La leĝo enskribita en la homa koro estas, ke oni amu la socianojn kiel sin mem.”
En la antikva tempo ĉiuj popoloj ricevis la oran leĝon el la grandanimeco de la Kristo. Sed profetoj, administrantoj, juĝistoj kaj filozofoj agadis kiel instrumentoj pli-malpli agorditaj al la inspirado el la plej altaj regionoj de la spirita vivo. Iliaj figuroj malaperis en la inicejoj aŭ konfuziĝis sur la ekrano de l’tempo, pro la fragmenteco de iliaj atestoj.
Sed kun la Majstro la Ora Regulo estas dia novaĵo, ĉar Jesuo instruis kaj ekzemplis ĝin ne per nekompletaj virtoj, sed en la pleneco de sia laborado, abnegacio kaj amo, en la klara lumo de la publikaj lokoj, montrante sin al la tuta Homaro.
Emmanuel / Chico Xavier.
Libro: Vojo, Vero kaj Vivo. - ĉapitro 41.
A REGRA ÁUREA
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” – Jesus / MATEUS, capítulo 22, versículo 39.
Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinada no mundo a Regra Áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores.
Diziam os gregos: “Não façais ao próximo o que não desejais receber dele.”
Afirmavam os persas: “Fazei como quereis que se vos faça.”
Declaravam os chineses: “O que não desejais para vós, não façais a outrem.”
Recomendavam os egípcios: “Deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si.”
Doutrinavam os hebreus: “O que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo.”
Insistiam os romanos: “A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo.”
Na antigüidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo.
Profetas, administradores, juizes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários.
Com o Mestre, todavia, a Regra Áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da Humanidade inteira.
Emmanuel / Chico Xavier.
Livro: Caminho, Verdade e Vida, cap.: 41.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita