terça-feira, 17 de janeiro de 2017

Negocoj / NEGÓCIOS

Negocoj
“Kaj li diris al ili : Kial vi serĉis min? Ĉu vi ne sciis, ke mi devas esti en la domo de mia Patro?” Jesuo / LUKO, 2 : 49.
La homo de l’ mondo estas ĉiam okupita de negocoj rilataj al siaj pasemaj interesoj.
Unuj trapasas la tutan vivon, observante la kurzojn de la borsoj, dum aliaj absorbiĝas en la studado de la merkatoj.
La landoj havas siajn internajn kaj eksternajn negocojn, en kies koncernaj servoj estas uzataj mirindaj kapabloj de la intelekto. Sed malgraŭ sia respektinda trajto, kiam laŭleĝaj, tiuj movadoj estas necertaj kaj pasemaj.
La plej fortaj borsoj spertos krizojn; la monda komerco estas ŝanĝiĝema kaj, iafoje, sendanka.
Tre maloftaj homoj sin dediĉas al siaj eternaj interesoj. La plejmulto ilin memoras tro malfrue, kiam ilia korpo ekmortas, kaj nur tiam ili vekiĝas el la fatala forgeso.
La homa kreito devas tamen rigardi sian propran spiritan lumigon, kiel la plej bonan surteran negocon, ĉar tia operacio signifas la intereson de la Providenco pri ni.
Dio permesis la transakciojn sur la planedo, por ke ni lernu fratecon en la interŝanĝo, kaj Li lasis fariĝi la surterajn negocojn, ke per ili ni instruiĝu pri la plej granda el ĉiuj negocoj. Jen kial la Majstro klare parolas al ni laŭ la notoj de Luko : - “Ĉu vi ne sciis, ke mi devas esti en la domo de mia Patro?”
Emmanuel / Chico Xavier.
Libro: Vojo, Vero kaj Vivo,- ĉapitro 27.
NEGÓCIOS
“E ele lhes disse: Por que me procuráveis? não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?“ - Jesus / LUCAS, capítulo 2, versículo 49.)
O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros.
Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados.
Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios.
As bolsas mais fortes sofrerão crises; o comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato.
São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Freqüentemente, lembram-se disso, muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então, quebram o esquecimento fatal.
No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porqüanto semelhante operação representa o interesse da Providência Divina, a nosso respeito.
Deus permitiu as transações no planeta, para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca, deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis por que o Mestre nos fala claramente, nas anotações de Lucas: - “Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?”
Emmanuel / Chico Xavier.
Livro: Caminho, Verdade e Vida.  Cap.: 27.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita