terça-feira, 3 de janeiro de 2017

Verkistoj / ESCRITORES

Verkistoj
“Gardu vin kontraŭ la skribistoj, kiuj amas promedadi em roboj.” –Jesuo / MARKO, 12 : 38.
La monda beletro ĉiam estis plena je “skribistoj, kiuj amas promenadi en roboj”.
Jesuo aludis ne nur la ambiciajn intelektulojn, sed ankaŭ tiujn strangajn verkistojn, kiuj, je preteksto de novaĵoj, venenas la spiritojn per siaj malsanigaj produktoj, devenantaj de la troa deziro je originaleco. Necesas eviti tiujn detruantojn de la simpla vivo.
La intelekta tokso ordinare ruinigas multe da ekzistadoj.
Ekzistas libroj, havantaj la utilan rolon tenadi la torĉon de la spirita viglado en tiuj animoj, kies karaktero solidiĝis ĉe la plej noblaj idealoj.
Ankoraŭ nun, kiam la homo trapasas tumultajn, malfacilajn tempojn, la merkato de la ideoj estas saturita de putraj artikloj, postulante la intervenon de l’ institucioj pri “spirita higieno”.
Ĉu vi povus nutri la korpon per putraj substancoj?
Ankaŭ via animo ne povos sin nutri per malsuperaj idealoj, surbaze de senreligieco, malrespekto, malordo kaj sendisciplino.
Observu la modelojn de la intelekta dekadenco kaj sincere meditu pri la paco, kiun vi intime deziras. Tio estos ja forta helpo por forigo de l’ intelektaj devioj.
Emmanuel / Chico Xavier.
        Libro:  Vojo, Vero kaj Vivo,ĉapitro 28.
ESCRITORES
“Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas.” – Jesus / MARCOS, capítulo 12, versículo 38.
As letras do mundo sempre estiveram cheias de “escribas que gostam de andar com vestes compridas”.
Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade.
É preciso fugir aos que matam a vida simples.
O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências.
Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de idéias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de “higiene espiritual”.
Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas?
Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina.
Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais íntimamente, Isso constituirá um auxílio forte, em favor da extinção dos desvios da inteligência.
Livro: Caminho, Verdade e Vida. Cap.: 28.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita