quinta-feira, 13 de abril de 2017

Ĉe la propagando / NA PROPAGANDA.

Ĉe la propagando
“Kaj ili diros al vi : Jen tie! Jen ĉi tie! Ne foriru, nek sekvu.” – Jesuo / SANKTA LUKO, 17: 23.
La admonoj de la Majstro al la disĉiploj estas tre precizaj, ke ili veku necertecon aŭ nedecidemon.
Kiam tiom multe da sektoj alvokas la Kriston por siaj intelektajm devojiĝoj, estas konvene, ke la novaj adeptoj, ĉe la lumo de la Konsolanto, primeditu la altan signifon de tiu ĉi paragrafo de Luko.
Ĉe la pure kristana propagando, ne sufiĉas diri, kie estas la Sinjoro. Nepre necesas lin montri per la propra konduto.
Multaj pilgrimas tempojn kaj altarojn, serĉante Jesuon.
Ŝanĝi la religian kredon povas signifi ekiron sur novan vojon, sed ĝi ankaŭ povas esti daŭrado de konfuziteco.
Necesas trovi la Kriston en la interna sanktejo.
Kristanigi la vivon ne estas doni al ĝi novan eksteraĵon, sed ja ĝin interne rebonigi.
Kiuj nur parole asertas, ke la Majstro troviĝas tie aŭ ĉi tie, tiuj prenas sur sin gravegan respondecon. La prozelitisma zorgo estas danĝera por tiuj, kiuj logiĝas de la belsoneco de l’ ekzemplomanka parolo.
La sincera disĉiplo scias, ke, se facile estas paroli, tamen malfacile estas evidentigi la celojn de la Sinjoro en sia propra ekzistado. Nepre necesas fari la bonon, antaŭ ol ĝin instrui al alia, ĉar Jesuo rekomendis neniel sekvi tiujn predikistojn, kiuj nur dirus, kie oni trovu la Filon de Dio.
EMMANUEL / Chico Xavier.
Libro:  Vojo, Vero kaj Vivo - ĉapitro 19.
NA PROPAGANDA
“E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou, ei-lo ali; não vades, nem os sigais.” – Jesus / LUCAS, capítulo 17, versículo 23.
As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão.
Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas.
Na propaganda genuinamente cristã não basta dizer onde está o Senhor.
Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação.
Muitos percorrem templos e altares, procurando Jesus.
Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação.
Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior.
Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores. É reformá-la para o bem no âmbito particular.
Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes.
O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem, antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus.
Livro: Caminho, Verdade e Vida, cap.: 19.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita