terça-feira, 25 de abril de 2017

Neniu vivas al si / Ninguém vive para si.

Neniu vivas al si
“Ĉar neniu el ni vivas al si mem . . .” – Paŭlo / ROMANOJ, 14 : 7.
La arbo, kiun vi plantas, kontentigos ne nur vian malsaton, sed ankaŭ la bezonon de multaj.
La lampo, kiun vi ekbruligas, lumigos la vojon ne nur al viaj piedoj, sed ankaŭ al viaj vojaĝkunuloj.
Kiel akvoflueto efikas sur la teron, tiel ankaŭ viaj decidoj influas aliulajn decidojn.
Miloj da okuloj observas viajn paŝojn, miloj da oreloj aŭskultas vian voĉon kaj miloj da koroj ricevas viajn instigojn al bono aŭ malbono.
“Neniu vivas al si . . .” - asertas la Dia Mesaĝo.
Ĉu ni volas aŭ ne volas, estas preskribite en la Leĝo, ke nia vivo apartenu al la vivo de tiuj ĉirkaŭ ni.
Ni vivas por niaj familianoj, niaj amikoj, niaj idealoj . . .
Eĉ la malsocietema avarulo, sin opinianta tute sola, vivas por la oro aŭ la havaĵoj, kiujn li iam redonos al aliaj vivoj, superaj aŭ malsuperaj, al kiuj lia trezoro estos forportita de la morto.
Komprenante tian realaĵon, atentu vian propran vojon.
Sentante, vi pensas.
Pensante, vi realigas.
Kaj ĉio, el kio konsistas viaj verkoj, per viaj intencoj, paroloj kaj agoj, estos efiko de via animo, kiu vin helpos liberiĝi al la gloro de la lumo, aŭ plilongigos vian malliberecon por suferado en la ombroj.
Viglu do super via intima mondo kaj faru, ankoraŭ hodiaŭ, la bonon, kiun vi povas, ĉar, laŭ la saĝa instruo de la apostolo Paŭlo, “neniu vivas al si”.
EMMANUEL / Emmanuel.
Libro: Viva Fonto, ĉapitro 154.
Ninguém vive para si.
"Porque nenhum de nós vive para si..." – Paulo / Romanos, 14:7.
A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos.
A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado.
Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias.
Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal.
“Ninguém vive para si...” - assevera-nos Divina Mensagem.
Queiramos ou não, é da Lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam.
Vivemos para nossos familiares, nossos amigos nossos ideais...
Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro.
Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho.
Sentindo, pensas.
Pensando, realizas.
E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para glória da luz ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras.
Vigia, pois, o teu mundo intimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do Apóstolo Paulo, "ninguém vive para si".
Livro: Fonte Viva, cap.: 154.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita