domingo, 28 de setembro de 2014

Ĉinujo / A CHINA

Ĉinujo
          Post niaj kosideroj pri la blanka raso, kiu konsistis el la antikvaj arjoj sur la regionoj de la Tero, estas oportune ekzameni la plej malnovan popolon el la surteraj civilizacioj, ke ni observu la ameman kaj konstantan helpon de la Dia Majstro al ĉiuj kreitaĵoj de Dio.
          Sendube la plej malnova fokuso de ĉiuj progresoj de la terglobo estas multemiljaraj epokoj., la ĉina ekzistado jam havis ian regulan organizon el la plej homogenaj kaj selektitaj tipoj de nia planedo, kompare kun la ceteraj primitivaj homoj. Ĝiaj tradicioj jam iris de generacio al generacio, konstruante la verkoj de la estenteco. El tio venas, ke efektive la historio de Ĉinujo komenciĝas em ter malproksimaj epokoj, em ĝia multemiljara pasinteco, kaj tiú popolo, kiu nun duonmontras certan stagon de siaj progresemaj valoroj, ankaŭ ĉiam estis akompanata, em sia marŝo, de tiú senfina favoreço, kiu el la Ĉielo, envolvas ĉiujn korojn batantajn sur la Tero.
          Livro: Sur Vojo al la Lumo.
          Emmanuel / Chico Xavier.
A CHINA
Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos árias no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus.
Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da Capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do Céu, envolve todos os corações que latejam na Terra.
Livro: A Caminho da luz.
Emmanuel / Chico Xavier. 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita