domingo, 28 de setembro de 2014

Sonĝoj / Sonhos

Sonĝoj
3. – Estas dirite en la Evangelio, ke Jozef estis avertita de iu anĝelo, kiu aperis al li en sonĝo kaj al li konsilis fuĝi kun la Infano en Egiptujon. (Sankta Mateo, ĉap. II, par. 19-23.)
La personĝaj avizoj ludas gravan rolon en la sanktaj libroj de ĉiuj religioj. Eĉ se ni ne certigas la ekzaktecon de ĉiuj raportitaj fenomenoj, nek ilin pridiskutas, la fenomeno en si mem tute ne estas nenormala, ĉar oni ja scias, ke ĝuste dum la dormo la Spirito, liberiĝinte el la materiaj ligiloj, momente eniras la spiritan vivon, kie li renkontiĝas kun siaj konatoj. La superaj Spiritoj ofte uzas tiun okazon por manifestiĝi al siaj protektatoj kaj al ili doni pli rektajn konsilojn. Multenombraj estas la aŭtentaj okazoj de personĝaj avertoj, sed el tio oni ne devas konkludi, ke ĉiuj sonĝoj estas avertoj, nek, des malpli, ke ĉio, kion oni vidas en sonĝo, havas ian signifon. Necesas meti en la vicon de la superstiĉaj kaj absurdaj kredoj la arton interpreti la sonĝojn. (Ĉap. XIV, n-roj 27 kaj 28).
Libro: La Genezo – Allan Kardec, ĉap. XV.
Sonhos
3. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe surgiu em sonhos, e lhe disse que devia fugir para o Egito com o Menino (São Mateus, cap. II, v. 19 a 23).
As advertências por sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, quando se sabe que durante o sono o Espírito se desliga dos laços da matéria, quando entra momentaneamente na vida espiritual onde reencontra aqueles a quem já conheceu. É freqüentemente este momento que os Espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências ou avisos por sonhos são numerosos, mas não se deveria deduzir que todos os sonhos sejam avisos, e anda menos que tudo quanto se veja em sonhos tenha significado. Deve-se colocar a arte de interpretar os sonhos, entre as crenças supersticiosas e absurdas. (Cap. XIX, ns. 27 e 28).
Livro: A Gênese – Allan Kardec, Cap. XV.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita