sábado, 6 de setembro de 2014

Palavra do Dia / Vorto de la tago - 16

Nigra - Preto, negro.

1 -De koloro plej kontraŭa al blanko, samkolora kiel karbo kaj fulgo.
(De cor mais oposta ao branco, da mesma cor do  carvão e fuligem.)

Promeno sub 13 milionoj kubmetroj da akvo en la meza Nigra Arbaro.
Um passeio sob 13 milhões metros cúbicos de água no meio da Floresta Negra.
Kun kesteto antaŭe, aŭ sen ĝi; kun bagaĝujo malantaŭe, aŭ ne; nigra, arĝentkolora aŭ alikolora, kun dikaj aŭ maldikaj pneŭmatikoj, bicikloj plu ĝuas prestiĝon tra la tuta mondo, jaro post jaro.
Com uma caixinha na frente  ou sem ela;com bagageiro atrás, ou não; preta, prateada ou de outra cor, com pneus grossos ou finos, bicicletas gozam de prestígio em todo mundo ano após ano.
Ho indianino, ĉarmas haroj viaj, nigraj, kiel nokto nigra sen stelar', viaj lipoj loge freŝaj kaj pasiaj.
Oh mulher indiana, seus cabelos pretos como a noite negra sem estrelas encantam, seus lábios frescos seduzem e apaixonam.
Por la itala arkitekto kaj artisto Matteo Pericoli, Londono estas ĉarma longega sinsekvo de linioj desegnitaj per nigra plumo.
Para o arquiteto e artista italiano Matteo Pericoli, Londres é uma encantadora e imensa sucessão de linhas desenhadas através de uma caneta preta.
Egiptaj dioj estis asimilitaj en la Roman religion (unu el la plej belaj statuoj en la tuta ekspozicio estas tiu de Iziso, el blanka kaj nigra marmoroj).
Os deuses egípcios foram assimilados pela religião romana ( uma das mais belas estátuas em toda exposiçãos é a de Ísis, de mármores branco e  negro)
Ili estis nigraj, kaj ne portis vestaĵojn.
Eles eram negros e não usavam roupas.
Lia hararo estis densa kvazaŭ lano, kaj nigra.
A cabeleira dele era espessa e negra como lã.

2 Elvokanta nigron, kiel simbolon de malĝojeco.
  ( Evocando a cor negra  como símbolo de tristeza)

 Tio estas nigra tago en nia historio.
  Este  é um dia negro na nossa história.
  Vidi ĉion nigra ( pesimisme).
  Ver tudo preto ( de maneira pessimista).
  Havi nigrajn ideojn ( melankoliajn)
  Ter  algumas  ideias negras  ( melancólicas)
  Kaŭzoj, kiuj donis iom nigran koloron al la stato de mia animo.
 Razões que deram um pouco de cor negra ao meu estado de espírito.
Vorto de la Tago - Programo MIa Amiko
Kontribuo de Kelli
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita