sábado, 28 de julho de 2018

La Konsolanto / O Consolador – (Kredoj / Crenças)

296. – Antaŭ ol reenkarniĝi, ĉu la Spirito elektas ankaŭ la kredojn aŭ kultojn, al kiuj li devas submetiĝi dum la vivospertoj?
– Reenkarniĝante sur la Tero, ĉiuj Spiritoj portas en si la ideon pri Dio, ĝenerale identiĝante per tiu sankta principo.
La surteraj kultoj estas tamen la eksterigo de tiu dia principo en la konvencia mondo. El tio oni konkludas, ke la Vero estas unu sola, kaj ke la surteraj sektoj estas materialo por sperto kaj evoluo. La prefero de ĉiu homo dependas ja de la evolua lernogrado en kiu li troviĝas en la homa ekzistado, kaj ni atentigu, ke la elekto estas ĉiam konforma al lia interna stato, ĉu ĉe la malbona inklino ripozi en la iluzioj de la eksteraj kultoj, ĉu ĉe la senĉesa serĉado de la dia edifo, per la sincera penado evolui.
Libro: La Konsolanto – Emmanuel / Chico Xavier.
296 –O Espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida?
Todos os Espíritos, reencarnados no planeta, trazem consigo a idéia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio.
Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino, dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a Verdade é uma só, e que as seitas terrestres são materiais de experiências e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado de evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja, pelo esforço sincero de evoluir, na pesquisa incessante da edificação divina.
Livro: O Consolador – Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita