domingo, 15 de junho de 2014

A palavra / La vorto

Anstataŭu en via vortaro la malbonajn vortojn per bonaj.
Esprimoj vulgaraĉaj kredeble estos laŭmodaj, sed venenas la koron.
La vorto estas ilo de la vivo por komunikado, la kompreno, kaj ne armilo por agreso kaj perforto.
La malbona uso de vortoj koruptas la menson kaj humiligas la homon.
La vorto esprimas la moralan kvaliton de la inidividuo.
Ĉar ekzistas homoj, kiuj parolas boné sed estas malbonaj, ne estas juste, ke estante bonulo vi vin prezentu kiel malbonulon.
Libro: Vivo Feliĉa.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.
Substitui, no teu vocabulário, as más pelas boas palavras.
Expressões chulas e vulgares, talvez estejam na moda, porém, envenenam o coração”.
A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade.
O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem.
O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo.
Porque há pessoas que falam bem e são más, não é justo que sendo bom, te apresentes mal.
Livro: Vida Feliz.
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita