domingo, 15 de junho de 2014

Izraelo / ISRAEL

Izraelo
El la Spiritoj ekzilitaj sur la Teron, la hebreoj estis tiuj, kiuj konsistigis la plej fortan kaj plej homogenan rason, tenante senŝanĝaj siajn karakterojn dum ĉiuj aliiĝoj.
Ekzamenante tiun admirindan popolon, en ĝia fora pasinteco, ni rekonos, ke, se granda estis ĝia certeco pri la ekzisto de Dio, ankaŭ tre granda estis ĝia fiero, rilate ĝiajn konceptojn pri la vero kaj la vivo.
Konsciante la superecon de siaj valoroj, ĝi neniam preterlasis la okazon montri sian vantan spiritan aristokratecon kaj tenis sin malmulte inklina al perfekta kunevivado kun la aliaj rasoj de la terglobo. Sed honore al la vero, ni estas devigataj rekoni, ke Izraelo en evidenta paradokso, antaŭirante la konkerojn de la ceteraj popoloj, instruis de ĉiuj tempoj fratecon, kun neskuebla kaj senmorta fido. Sen patrujo kaj sen hejmo, tiu heroeca popolo povoscias vivi en ĉiuj sociaj kaj politikaj klimatoj, praktikante la homan solidarecon, en siaj plej bonaj tradicioj de laboro; tamen ĝia historia ekzistado estas dolora leciono pri la pereigaj sekvoj de fiero kaj ekskluzivemo.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
ISRAEL
Dos Espíritos degredados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações.
Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida.
Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura.
Sem pátria e sem lar, esse povo heroico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho; sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita