domingo, 22 de junho de 2014

Moseo / MOISÉS

Moseo
La legendoj pri la Babelturo ne estas mito en la antikvaj paĝoj de la Malnova Testamento, ĉar la ekzilo sur la Teron ne tiom pezis sur aliaj ekzilitaj rasoj, kiom sur la fiera animo de la hebreoj, neadaptitaj kaj ribelintaj en mondo, kiu ilin ne komprenis.
Ne serĉante ĝiajn praulojn antaŭ ol Moseo, ni renkontos tiun grandan leĝiston saturiĝantan per ĉiuj konoj pri inicado, en la antikva Egiptujo, kie lia spirito ricevis zorgan edukadon, sub la influa presiĝo de Termutisa, kies frateca karitato lin akceptis.
Kiel sendito de la Dia Majstro, Moseo tiam penas koncentri sian popolon por la granda eliro, por serĉado de la Promesita Lando. Neordinara mediumo, li realigas grandajn farojn antaŭ siaj ravitaj fratoj kaj kunuloj.
Tiam li sur Sinajo ricevas de la senditoj de la Kristo la dek ordonojn, kiuj estas ĝis nun la bazo de la tuta justeco de la mondo.
Antaŭ ol forlasi la luktojn sur la Tero, en sia ekstaza vido pri la Promesita Lando, Moseo donas al la posteularo siajn tradiciojn en la Pentateŭko, komencante la konstruadon de la plej alta religia scienco de ĉiuj tempoj, por la estontaj kolektivoj.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
MOISÉS
As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na Terra não pesou tanto às outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que os não compreendia.
Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos, no Egito antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Termútis, cuja caridade fraterna o recolhera.
Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da Terra da Promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe, de emissários do Cristo, no Sinai, os dez sagrados mandamentos que, até hoje, representam a base de toda a justiça do mundo.
Antes de abandonar as lutas da Terra, na extática visão da Terra Prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades porvindouras.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita