terça-feira, 14 de junho de 2016

Lecioneto / pequena lição - 52

*help/i (tr)
1 (iun, al iu) Faciligi ies taskon, laboron ks, partoprenante en ĝi: ĉiu helpas sian proksimulonX; ĉu mi povas helpi al vi?; li iom helpis ĉe la manovro de la veloj; helpu min en la traduko de tiu ĉi peco; li tre multe helpis al la vastiĝo de tiu lingvoZ; mi helpos vin pri tiu malfacila problemo; helpu min veni hejmenZ; venu, helpu al mi min levi!Z; leĝo estas bona, se advokato ĝin helpasZ; li prilaboris sian lingvon, helpate de neniu; mi estis helpata de mia kamarado. apogi, asisti, fortikigi, subteni. helppeti.
2 (iun) Havigi al iu rimedon kontraŭ danĝero, mizero ks: min doloras la nepovado helpi vin sur via malfacila vojoZ; malriĉan virinon! vi deziras, ke mi per io ŝin helpuZ?, helpu k savu min!X; Dio min helpu!Z; (abs) oni konsilas k konsolas, sed helpi ne volasZ; helpu, ĉielo!Z; se Dio ne volas, sanktulo ne helposZ. beni, defendi, protekti.
3 (al io, kontraŭ io) Esti utila, efika por aŭ kontraŭ io: ĝi helpos kiel hirud’ al mortintoZ; ĉio helpis kiel la pasintjara neĝoZ; al tiuj bonkoraj penoj multe helpis la feliĉa situacio, en kiu li troviĝisZ; al fiŝ’ kuirita jam akvo ne helposZ; kontraŭ lupo ne helpas kalkuloZ; ĉiuj miaj admonoj nenion helpisZ; mensogaj vortoj neniom helpasZ; kion helpas nun tro malfruaj plendoj?Z; ĝi faris ankoraŭ kelke da frapoj per la flugiloj, sed nenio helpisZ. efiki, servi.
helpi sin, helpi al si. Trovi rimedon por eliri per propraj fortoj el embarasa situacio: en fremda land’ li (viro) ankaŭ al si helpasZ; mi esperas, ke mi mem min helposZ; mi certe helpos al mi ankaŭ sen monoZ; bone vi helpis al vi!Z; kiu al si helpas, al tiu Dio helpasZ; kiamaniere la sinjorino helpos al si en la mondo?Z; ne scii helpi al si; kambio, per kiu eĉ bankrotulo en ekstrema okazo al si helpasZ. elturniĝi, sin savi.
Livro: Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto – PIV

***
helpi  (tr.) ajudar, auxiliar, socorrer, secundar, dar uma mão, dar uma mãozinha: ĉu vi povas helpi min pode me ajudar?; pode me dar uma mão? helpa 1 (que ajuda) auxiliar. 2 (tb. help–) (gram.) auxiliar: helpa verbo (ou helpverbo) verbo auxiliar. helpo auxílio, ajuda, achega, socorro, assistência., mão (fig.), mãozinha (fig.): ĉu vi povas doni helpon al mi? pode me dar uma ajuda?; pode me dar uma mão (ou uma mãozinha)? voki je helpo gritar por socorro. helpanta (que ajuda) auxiliar. helpanto (tb. helpisto) (aquele que ajuda) auxiliar, ajudante. helpema prestativo, serviçal. helpilo (algo que serve para ajudar) ajuda, recurso. helpisto (tb. helpanto) (aquele que ajuda) auxiliar, ajudante. interhelpi (tr.) ajudar (ou auxiliar) mutuamente. interhelpo ajuda mútua, auxílio mútuo. interhelpado ajuda mútua, auxílio mútuo. kaŝhelpilo (gíria escolar: texto ou outro artifício usado por estudantes para consultar às escondidas as respostas de uma prova) cola. krimhelpanto (tb. komplico) (jur.: aquele que toma parte em ação criminosa) cúmplice, sócio, parceiro, coautor, auxiliar de crime. kunhelpi (tr.) cooperar, coadjuvar. malhelpa que impede, que obstaculiza. malhelpi (tr.) atrapalhar, prejudicar, entravar, atalhar, impedir, desarranjar, obstaculizar. malhelpo obstáculo, estorvo. malhelpaĵo contratempo. malhelpema embaraçador. meshelpanto (tb. mesknabo) (rel.: indivíduo, geralmente uma criança, que auxilia o sacerdote durante a celebração da missa) coroinha. monhelpi (tr.) (auxiliar com empréstimo ou doação monetária) subsidiar, subvencionar, patrocinar, auxiliar financeiramente. monhelpo subsídio, subvenção, patrocínio. senhelpa irremediável, sem auxílio. senhelpeco estado de alguém ou algo sem auxílio. ¨ helpe de com auxílio de. helpi al si (tb. helpi sin) ajudar a si mesmo, ajudar-se. helpi sin (tb. helpi al si) ajudar a si mesmo, ajudar-se. supernatura helpo intervenção sobrenatural. voki je helpo gritar por socorro. || helpon! (tb. helpu!, help’!) (ao pedir auxílio ou proteção) socorro!, quem me acode!. ĉu vi povas helpi min? você pode me ajudar?; você pode me dar uma mão (ou mãozinha)?
Dicionário de Túlio Flores
Português-Esperanto / Esperanto-Português

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita