sexta-feira, 17 de junho de 2016

Lecioneto / pequena lição - 53

Saĝ/a
1 Posedanta ĝustan juĝkapablon pro bone funkcianta menso k akirita sperto: pli bona estas saĝa malamiko, ol malsaĝa amikoZ; lernu juna, por esti saĝa maljunaZ; france saĝa, angle sovaĝaZ; kiu retenas siajn lipojn, estas saĝaX; saĝa hundo post la vundoZ; (sk. subst.) saĝa tenas aferon, malsaĝa esperonZ; saĝa scias, kion li diras—malsaĝa diras, kion li sciasZ. prudenta, sperta.
2 Karakterizata de tia eco ĉe la aludita(j) persono(j): maljunaj jaroj, sed ne saĝaj farojZ; se vi demandas, faru saĝajn demandojnZ; saĝaj spertoriĉaj vortojZ; la leono kun siaj grandaj saĝaj okuloj sidis […]Z; saĝa decido, konsiloB.
3 (ark.) Inteligenta: la infanoj estas tiel saĝaj, ke ili povoscias legi, antaŭ ol ili konas la literojn!Z. saĝe. En saĝa maniero: saĝe konduki siajn aferojn. saĝo. Kapablo ĝuste juĝi pri situacio k konduti laŭ tiu juĝo: Li donis al mi en la piedplaton pli da saĝo, ol vi havas en la kapoZ; ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝoZ; saĝo barbon ne atendasZ; mi konsiliĝis kun Bourlet, ĉar mi estimas lian praktikan saĝonZ; komuna saĝo diras al ni, ke […]Z; ĉiu iras, kiel saĝ’ al li dirasZ; vergo doloras, sed saĝon ellaborasZ; la homa saĝo; la (S)saĝo eterna; perdi la saĝon (momente konfuziĝi en siaj agoj).
Libro: Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto – PIV
***
Saĝa  sensato, prudente, ajuizado, sisudo, criterioso, sapiente, sábio. saĝo 1 senso, sensatez. 2 propósito. 3 (fil.: uma das quatro virtudes cardeais) prudência. Vd. virto. 4 discernimento. saĝeco juízo, acerto, sabadoria, tino, prudência, discernimento. saĝulo sensato, prudente, ajuizado, sisudo, criterioso, sapiente, sábio. malsaĝa insensato, tolo, bobo, imbecil, néscio, tonto, disparatado, palerma. malsaĝaĵo loucura, insensatez (coisa de insensato), bobice, bobagem, bobeira. malsaĝeco insensatez (qualidade, estado de insensato), burrice, tolice, necedade, bobice, bobagem, bobeira. malsaĝiĝi perder o juízo. malsaĝulo insensato, tolo, bobo, imbecil, néscio, disparatado, desajuizado, tonto, pateta, pacóvio, palerma. ¨ natura saĝo tino, bom senso. plej saĝe com a máxima prudência: vi agis plej saĝe farante tion você agiu com a máxima prudência, ao fazer isso.
Libro: Dicionário de Túlio Flores
Português-Esperanto / Esperanto-Português

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita