segunda-feira, 27 de junho de 2016

Lecioneto / pequena lição 55

*maiz/o 🍁
1 Sp. de zeo (Zea mays el poacoj) de unujara, monoika herbo 2—4m alta, kun grandaj folioj, kun apeksa virseksa infloresko (paniklo) k kun akselaj, ofte unuopaj inseksaj infloreskoj en formo de dikaj, cilindraj spikoj ĉirkaŭitaj de larĝaj brakteoj; origina el C Ameriko, tre vaste kultivata por la amelriĉaj, malmolaj grajnoj, kiuj estas grava greno uzata por besta k homa nutradoj: kaĉo, flokoj, faruno, manĝoleo, furaĝo ktp: kampo de maizoK.
2 👥 La grajnoj de maizo 1. polento.
krevmaizo, pufmaizo 🍴 maizgrajnoj, krevigitaj per rostado, sukeritaj aŭ salitaj.
         http://vortaro.net/
         Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto – PIV.
Milho s.m. 1 (bot.: planta poácea, Zea mays) maizo. 2 (infrm.) mono. ¨ flocos de milho (cul.) maiz-flokoj. milho verde (agric.) freŝa (ou nematura ou juna) maizo.
Milho-pipoca s.m. (pl.: milhos-pipocas, milhos-pipoca) (bot.: Zea mays) puf-maizo, krev-maizo. Vd. pipoca.
Dicionário de Túlio Flores
Português-Esperanto / Esperanto-Português

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita