quarta-feira, 7 de setembro de 2016

Lecioneto / pequena lição - 59

Ĉu Esperanto taŭgas por ĉiuj bezonoj de la vivo?
Jes, Esperanto montriĝis kiel lingvo perfekte taŭga por ĉiuj bezonoj de la vivo.
Kies propraĵo ĝi estas?
Esperanto estas nenies propraĵo.
Kiu estas la plej kompletenta esperantisto?
La plej kompletenta esperantisto estas Zamenhof mem.
Kiel la mondo rigardas nun Esperanton?
La mondo rigardas nun Esperanton kiel aferon seriozan kaj eksterordinare gravan.
Ĉu la Esperanto-Movado staradas aŭ ĉiam kreskas?
La Esperanto-movado kreskas kun ĉiu tago.
Ĉu vi trovas utilaj la kongresojn esperantistajn?
Jes, la kongresoj esperantistaj estas tre utilaj.
Kiu estas la “morala valoro” de Esperanto?
Esperanto alproksimigas inter si la homojn, kaj tiel ili pli bone interkonatiĝas kaj tial fariĝas veraj amikoj.
Kio estas tiú “revo de la homaro”, pri kiu Zamenhof aludas?
Tiu “revo de la homaro” estas la paco, en “granda rondo família”.
Libro: Esperanto sem Mestre.
Francisco Valdomiro Lorenz.
***
aludi (tr.) aludir, fazer alusão a, reportar-se a. aluda alusivo. aludo alusão.
nenies pron. de ninguém, de pessoa alguma.
taŭgi (i.) convir, prestar-se (para), servir, valer. taŭga apto, capaz, conveniente, prestável, próprio, idôneo. taŭgeco préstimo, aptidão, conveniência, capacidade, viabilidade, idoneidade: juĝi la taŭgecon de projekto julgar a viabilidade de um projeto. ĉiotaŭgulo pau para toda obra. maltaŭga (tb. netaŭga) inapto, impróprio, inconveniente. milittaŭga apto para o serviço militar. sentaŭga mandrião, imprestável, inútil, trate, maroto. sentaŭgulo mandrião, imprestável (pessoa), inútil, traste, maroto. || vi neniom taŭgas! você não presta para nada!
Livro: Dicionário de Túlio Flores
Português-Esperanto / Esperanto-Português.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita