quinta-feira, 15 de setembro de 2016

The Mission Of The Prophets / Misio de la profetoj

The Mission Of The Prophets
4. The gift of revealing the future is generally attributed to the prophets, so that the words prophecy and prediction have become synonyms. In the evangelical sense the word prophet has a much wider significance. This name is given to all those sent by God with the mission to instruct mankind and to reveal both that which is hidden and the mysteries of spiritual life. Therefore a person may be a prophet without making any predictions. This was the idea as understood by the Jews at the time of Jesus, and this is why when they took Him before the high priest Caiaphas, the scribes and wisemen who were there spat upon Him and hit Him with their fists saying: "Christ, prophesy to us and tell us who hit you." Nevertheless, it has happened that there have been prophets who could see into the future, be it through intuition or providential revelations, so they could transmit these warnings to mankind. Due to the fact of these predictions having been fulfilled, the gift of predicting the future was considered to be one of the attributes of being a prophet.
The Gospel Acoording To Spiritism – Allan Kardec.
Misio de la profetoj
4. Oni vulgare atribuas al la profetoj la kapablon diveni la estontecon, kaj tial la vortoj profetaĵo kaj antaŭdiraĵo fariĝis sinonimaj. En la evangelia senco, la vorto profeto havas pli vastan signifon; estas tiel nomata ĉiu sendito de Dio, kun misio instrui la homojn kaj revelacii al ili kaŝitajn aferojn kaj misterojn de la spirita vivo. Iu homo povas do esti profeto kaj ne fari antaŭdirojn; tia komprenis tiun vorton la Judoj en la tempo de Jesuo; tial, kiam ĉi tiu estis kondukita antaŭ la ĉefpastron Kajafas, la Skribistoj kaj la Plejaĝuloj, en kunsido, kraĉis al li sur la vizaĝon, lin pugnofrapis kaj vangobatis, dirante: "Kristo, profetu, kiu cin frapis." Tamen okazis, ke iuj profetoj havis antaŭscion pri l' estonteco, aŭ per intuicio, aŭ per providenca revelacio, por averti la homojn, kaj, ĉar plenumiĝis tiuj antaŭdiroj, la kapablo antaŭdiri la estontecon estis rigardata kiel unu el la karakterizaĵoj de la profeteco.
La Evangelio Laŭ Spiritismo – Allan Kardec.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita