sexta-feira, 17 de janeiro de 2014

Saviĝo / REDENÇÃO

Saviĝo  
Post tiu eksterordinara edifado, la grandaj inicitoj el Egiptujo revenas en la spiritan mondon, en la senĉesa kuro de la jarcentoj. Pro ilia reveno en la feliĉajn mondojn de Kapelo, malaperadas la sanktaj konoj de la tebaj temploj, kiujn siavice ricevis la grandaj sacerdotoj el Memfiso. Post la misteroj de Izisa kaj de Oriziso sekvis tiuj de Eleŭziso kompreneble aliiĝintaj en la inicadoj de la antikva Grekujo.
Post centoj da jaroj ree kolektiĝis, en la spiritaj mondoj, la iamaj ekzilitoj kun la beno de la Kristo, ilia patrono kaj savanto. La plimulto da ili tiam revenas al la sistemo de Kapelo, kie la koroj konsoliĝas ĉe la sanktaj renkontiĝoj kun iliaj plej puraj kaj sanktaj amatoj, sed granda nombro de tiuj Spiritoj, studemaj kaj abnegaciaj, restas en la armeo de Jesuo, plenumante la sanktajn devojn de la sento kaj, sub lia dia influo, ili multfoje reenkarniĝis sur la Tero, por efektivigo de noblaj kaj benataj misioj.
         Libro: Sur Vojo al la Lumo.
 Emmanuel / Chico Xavier.
REDENÇÃO
Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da Capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis.
Aos mistérios de Ísis e de Osíris, sucedem-se os de Elêusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador.
A maioria regressa, então, ao sistema da Capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras, mas grande número desses Espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra, para desempenho de generosas e abençoadas missões.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita