sábado, 11 de janeiro de 2014

La piramidoj / AS PIRÂMIDES

La piramidoj
La ama helpado de la Kristo ne mankis ĉe la marŝo de tiu popolo plena de morala nobleco. Li sendis al ĝi helpantojn kaj kurierojn, kiuj inspiris al ĝi tiujn realigaĵojn, kiuj transpasis ĉiujn tempojn kaj kaŭzas miron kaj respekton de la posteuloj en ĉiuj jarcentoj. Tiuj ekzilitaj animoj, kiuj distingiĝis per la plej interesaj spiritaj karakteroj, ĝustatempe eksciis, ke ilia ekzilo venis al la fino. Impulsite de la fortoj de la Supro, tiu rondo da inicitoj sugestiis la konstruadon de la grandaj piramidoj, kiuj restis kvazaŭ eterna mesaĝo por la estontaj civilizacioj de la terglobo. Tiuj grandiozaj monumentoj havos samtempe duoblan celon: ili prezentos la plej sanktajn templojn de studo kaj inicado kaj ankaŭ ili estos por la posteularo ia libro de la pasinteco, kun siaj nevulgaraj profetaĵoj antaŭ la obskuroj de la estonteco.
Tial stariĝis la grandaj konstruaĵoj, mirigantaj la inĝenierarton de ĉiuj tempoj. Sed ne estas tiu koloso el milionoj da tunoj da ŝtonoj nek tiu herkulesa klopodo de la laboro por ilia kunmeto, kio ravas kaj impresas ĉiujn, kiuj rigardadas tiujn monumentojn. La piramidoj montras la plej eksterordinarajn konojn de tiu grupo da Spiritoj, lernantaj la verojn de la vivo. Krom tiuj konoj tie troviĝas ankaŭ la estontaj gvidiloj de la surtera homaro. Ĉiu mezuro havas sian simbolan esprimon rilate la kosmogonian sistemon de nia planedo kaj ties pozicion en la suna sistemo. Tie troviĝas la ideala meridiano, trapasanta pli da kontinentoj kaj malpli da oceanoj, per
kiu oni povas taksi la longecon de la loĝeblaj teroj, la proksimuman distancon inter la Suno kaj la Tero, la longitudon, kiun trakuras la terglobo sur sia orbito en la daŭro de unu tago, la precesion de la ekvinoksoj kaj multajn aliajn sciencajn konkerojn, kiuj nur nun estas konfirmataj de la moderna astronomio.
         Libro: Sur Vojo al la Lumo.
             Emmanuel / Chico Xavier.
AS PIRÂMIDES
A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos.Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram, em tempo, que o seu degredo na Terra atingia o fim.
Impulsionados pelas forças do Alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas: representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir.
Levantaram-se, dessa arte, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justaposição o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de Espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da Humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita