sábado, 1 de março de 2014

La Mahatmoj / OS MAHATMAS

La Mahatmoj
De sur la sankta regiono de Gango ekiris la homoj nealkonformiĝintaj al humiliga situacio, kiun la ekzilo sur la Teron trudis al ili. La riskoplenaj aventuroj donis senton de nova vivo kaj tiuj ribelintaj estaĵoj supozis trovi forgeson pri sia pozicio en la variaj pejzaĝoj de la vojoj; tie nur restis la rezignaciemaj animoj, kredantaj la spiritajn povojn, kiuj ilin ree kondukus al la grandiozeco de iliaj perditaj kaj foraj paradizoj.
La himnoj de la Vedoj estas ja glorigo de la fido kaj espero antaŭ la Plejalta Majesteco de la Sinjoro de la Universo. La kapablo toleri kaj esperi vidiĝis ĉe la ĝenerala sento de la homamasoj, kiuj heroece eltenis ĉiujn dolorojn kaj atendis la feliĉegan momenton de la saviĝo.
Tiuj mahatmoj kreis etoson el tia spirita grandeco por sia popolo, ke ankoraŭ hodiaŭ ĉiu fremdulo, vizitanta la sanktan landon de Hindujo revenas el tie, kun la plej profunda impreso de ĝia psika atmosfero. Ili postlasis al la mondo siajn mesaĝojn de amo, espero kaj rezignacia stoikeco, kaj ni elstarigas la fakton, ke ĉiuj grandaj figuroj de la homa pasinteco, aŭtoroj de la nuntempa penso, kernis de ili la plej belajn lecionojn.
         Libro: Sur Vojo al la Lumo.
             Emmanuel / Chico Xavier.
OS MAHATMAS
Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da Terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos; lá ficaram, apenas, as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes.
Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da Majestade Suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção.
Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo, que, ainda hoje, nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também, ao mundo, as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes.
         Livro: A Caminho da Luz.
             Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita