domingo, 23 de março de 2014

Antaŭ Jesuo / EM FACE DE JESUS

Antaŭ Jesuo
Post la kulisoj de la civilizacion ni devas rekoni, ke Hindujo estis la lulilo de ĉiuj filozofioj kaj religioj de la homaro, inkluzive materialismon, kiu tie naskiĝis el la skolo de la ĉarvakoj.  
Ia dankosento ekposedas nian animon, kiam ni ekzamenas la spiritan grandecon de tiu popolo kaj ties misterajn belaĵojn, sed super ĝiajn joganojn kaj mahatmojn ni devas loki la luman figuron de Tiu, kiu estas la lumo de la mondo, kaj kies veno sur la Teron okazis por alporti la palmon de konkordo kaj de frateco, por ĉiuj koroj kaj ĉiuj popoloj, detruante la limon, kiu apartigas la spiritojn, kaj forigante la ferajn katenojn de la sociaj kastoj, ke la amo de la animoj anstataŭu la rasan antaŭjuĝon, en lia senfina regado.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
EM FACE DE JESUS
Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da Humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos charvacas.
Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas, acima dos seus iogues e de seus “mahatmas”, temos de colocar a figura luminosa d'Aquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade, para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita