domingo, 16 de março de 2014

La raĝoj kaj la parioj / OS RAJÁS E OS PÁRIAS

La raĝoj kaj la parioj
Tiuj altaj sistemoj pri religio kaj filozofio rememorigas la progreson de la raso en ĝia origina mondo, el kiu ĝi estis ĵetita sur la Teron pro sia senmezura kaj malfeliĉa fiero.
La arjoj el Hindujo tamen ne kompatis la malpli progresintajn rasojn, kiujn ili trovis sur sia vojo kaj kies evoluo devus esti al ili motivo de reboniga laboro sur la Tero; la aborigenoj estis konsiderataj parioj de la socio, al kies membroj ili ne povis proksimiĝi, ne ricevante gravajn punojn kaj severajn turmentojn.
Ankoraŭ hodiaŭ la iluminita spirito de Gandhi, devigita agi en la sfero de la plej atenta psikologio pri siaj samrasaj fratoj, ne sukcesis forigi el la sino de la granda popolo el inicitoj kaj profetoj tiujn sociajn absurdaĵojn.
La parioj estas la skorio de ĉiuj estaĵoj kaj estas devigitaj fari alarman signalon, kiam ili iras sur la vojo, ke la feliĉuloj foriĝu de ilia malbonfara kontaĝo.
Sed estas realaĵo, ke la suverenaj raĝoj, sub la favorkora influo de la Kristo, revenas al la samaj vojoj sur kiuj ili iris sur la dorso de elefantoj ornamitaj per multekostaj ŝtonoj, kiel malfeliĉaj almozuloj, elpagante la pasintecon per amaraj kaj elaĉetaj provoj. La humiligintoj de la malfeliĉuloj, de sur la alto de siaj brilantaj palacoj revenas sur la samajn vojon, kovrite per kanceraj vundoj, montrante siajn mizeron kaj malriĉecon.
Estas mirinde, ke nenia popolo sur la Tero havas pli da scioj pri la reenkarniĝo, ol la hinda, konscianta pri tiu sankta veraĵo, ekde la komenco de sia organizo en tiu ĉi mondo.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
OS RAJÁS E OS PÁRIAS
Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra; os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos.
Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico.
A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados, do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência.
E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos, acerca da reencarnação, do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita