sábado, 2 de agosto de 2014

En la estonteco / NO PORVIR

En la estonteco
La organizoj de la leĝistoj daŭris plu dum la senĉesa kuro de la tempoj. Ili vane atendis alian Kriston, en ĉi tiuj du jarmiloj nun finiĝantaj. La realaĵo estas, ke ia nubo da amaraĵoj pli forte pezis sur la destinoj de tiu raso, de post la abomeninda vespero de la Kalvario. La simbolaj ombroj, falintaj sur la Templon de Jerusalemo, ankaŭ akompanis en ĉiuj direktoj, sur la longaj vojoj de la mondo, la elektitan popolon kun ampleksaj influoj
en la nuntempa mondo.
Izraelo kultas plu la Ĉiopovan Dion de siaj profetoj, ĝiaj ritoj fariĝas pli en foraj lokoj de la tuta terglobo. Ĝi eble estas la plej libera, plej internacia, plej frateca raso, inter si, sed ankaŭ la plej fiera kaj ekskluzivema en la mondo. Malgraŭ tio ke ĝi ne havas ian patrujon kaj malgraŭ ĉiuj persekutoj kaj kriantaj maljustaĵoj spertitaj sur sia vojo de sufero, Izraelo faras sian marŝon tra la tumultaj urboj, atendante la Mesion de sia saviĝo kaj de sia libereco.
Jesuo akompanas ĝian doloran marŝon dum jarcentoj da elaĉetaj kaj rebonigaj luktoj. Novaj konoj fluas el la Ĉielo en la koron de ĝiaj patriarkoj kaj ne malfrue venos la tempo, kiam ni vidos la judojn tute komprenantajn la superbelan mision de la vera Kristanismo kaj aliĝantajn al ĉiuj popoloj de la Tero por la savanta irado, por la konstruado de iu pli bona mondo.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
NO PORVIR
As organizações dos doutores da Lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nestes dois milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas, que caíram sobre o Templo de Jerusalém, acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo.
Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas, seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal, entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade.
Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do Céu para o coração dos seus patriarcas e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro Cristianismo e aliando-se a todos os povos da Terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita