domingo, 28 de maio de 2017

Eduku / Educa.

Eduku 
“Ĉu vi ne scias, ke vi estas templo de Dio kaj ke en vi loĝas la Spirito de Dio?” -  Paŭlo /  I KORINTANOJ, 3 : 16.
En la eta semo kuŝas la ĝermo de la bonfara trunko.
En la koro de la tero troviĝas la melodioj de la fonto.
En la ŝtona bloko estas ĉefverkoj de la statuarto.
Sed la fruktarbejo postulas diligentan zorgadon.
La kristala fluakvo petas akveduktojn por transportiĝi neinfektita.
La skulptura juvelo atendas miraklojn de la ĉizilo.
Ankaŭ la spirito portas en si la Dian gemon.
Kiel Dio estas en ni, tiel ankaŭ ni estas en Dio.
Sed, por ke la dia lumo elvidiĝu el la homa mallumo, estas necese, ke la edukaj procedoj de la vivo prilaboru nin sur la ŝtonplena vojo de la jarmiloj.
Nur koro nobliĝinta per plej vasta kompreno povas elverŝi la sanktigan heroecon.
Nur el kulturita cerbo povas fonti lumaj pensoformoj.
Nur la spirita grandeco povas naski la pripensitan parolon, la subliman vorton kaj la balzaman voĉon.
Ni komprenu doloron kaj laboron kiel ĉielajn artistojn por nia cizelado.
Eduku, kaj vi transformos senraciecon en inteligentecon, inteligentecon en homecon kaj homecon en anĝelecon.
Eduku, kaj vi konstruos paradizon sur la Tero.
Se ni scias, ke la Sinjoro loĝas en ni, ni perfektigu nian vivon por lin elmontri al la homoj.
EMMANUEL
Libro: Viva Fonto, ĉapitro 30.
Educa 
“Não  sabeis  vós  que  sois  o  templo  de  Deus  e  que  o  Espírito de Deus habita em vós?”  Paulo / I Coríntios, 3:16.
Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor.
No coração da terra, há melodias da fonte.
No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária.
Entretanto, o pomar reclama esforço ativo.
A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se imaculada.
A jóia de escultura pede milagres do buril.
Também o espírito traz consigo o gene da Divindade.
Deus está em nós, quanto estamos em Deus.
Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios.
Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante.
Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento.
Só a grandeza espiritual consegue gerar  a palavra equilibrada, o  verbo sublime e a voz consoladora.
Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento.
Educa e transformarás a irracional idade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude.
Educa e edificarás o paraíso na Terra.
Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo.
Livro: Fonte Viva, cap.: 30.
Emmanuel / Chico Xavier.

Um comentário:

Oração

Oração

Nossa Receita