sábado, 8 de fevereiro de 2014

Ekspansiismo de la arjoj / O Expansionismo dos Árias

Ekspansiismo de la arjoj
Multe da jarcentoj antaŭ ia ajn signo de surtera civilizacio, la arjoj disvastiĝis tra la hindaj ebenaĵoj, superregante la aŭtoktonojn, devenantajn de la “primatoj”, kiuj posedis malhelan haŭton, kaj diferencis de ili per siaj plej elstaraj fizikaj kaj psikaj karakteroj. Poste tiu ekspansiema amaso penis loki sin laŭlonge de la landoj de la estonta Eŭropo, starigante la unuajn fundamentojn de tiu okcidenta civilizacio en la arbaroj de Grekujo, sur la marbordoj de Italujo kaj Francujo, ankaŭ sur la alia flanko de Rejno, kie la fortoj de la ĝermana saĝeco estis provontaj siajn unuajn paŝojn.
La celstangoj de la societo de la grekoj, de la latinoj, de la keltoj kaj de la ĝermanoj estas enplantitaj. Ĉiu branĉo de la arja raso asimilas la renkontitajn elementojn, starigante la komencojn de la eŭropa civilizacio; ĉiu el ili sin helpis per la milita potenco por la necesa firmiĝo kaj tre frue komenciĝis en la Malnova Mondo la luktoj inter iliaj familioj kaj triboj.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
O Expansionismo dos Árias
Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, descendentes dos “primatas”, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica.
As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia; cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento e, muito cedo, começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita