domingo, 2 de fevereiro de 2014

La arjoj puraj / OS ARIANOS PUROS

La arjoj puraj
En la tiama Hindujo kolektiĝis la arjoj puraj, inter kiuj ankaŭ estis kulturataj la legendoj pri iu perdita mondo, en kiu la hinda popolo lokis la fontojn de sia nobla origino. Nemultaj kredis, ke ĝi estis la antikva kontinento Lemurio, detruita de la Pacifika kaj Hindia Oceanoj, el kies teroj ankoraŭ ekzistas restaĵoj, kiel Aŭstralio.
Sed la realo, kian ni vidis, estas, ke, same kiel la egiptoj, la hindo formis unu el la branĉoj de la forpelitaj el Kapelo, ekzilitaj sur nian planedon. De ili devenas ĉiuj arjaj popoloj, florintaj en Eŭropo kaj hodiaŭ atingantaj unu el la plej akutaj transiĝaj periodoj en sia evolua marŝo. La moderna penso estas tiu sama de tiu granda raso el pensuloj, kiu sin organizis sur la bordoj de Gango, ekde la komenco de la teraj tempoj, des pli, ĉar ĉiuj lingvoj de la blankaj rasoj havis la plej grandajn similaĵojn kun sanskrito, de ilia formado, kaj kiu estis rememoraĵo de ilia antaŭa ekzistado, en aliaj mondoj.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / ChicoXavier.
OS ARIANOS PUROS
Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais se cultivavam igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos Oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália.
A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legitimo daquela grande raça de pensadores, que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa, em outros planos.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita