terça-feira, 12 de maio de 2015

Kolektiva provado de Grekujo / Provação Coletiva da Grécia.

Kolektiva provado de Grekujo
La kondamno de Sokrato estis unu el tiuj transcendaj kaŭzoj de doloraj amaraj kolektivaj provoj por ĉiuj spiritoj, kiuj partoprenis en ĝi, laŭ la ĝusta mezuro de la personaj prirespondecoj inter si.
Kaj tial ni poste vidas la noblan kaj kleran popolon de Ateno liverantan altvalorajn kaj saĝajn sklavojn al la agresemaj kaj energiaj spiritoj de Romo. Ili veturis sur luksaj galeroj, humiligitaj kaj premataj, malgraŭ siaj altaj komprenoj pri vivo, amo, libereco kaj justeco.
Vere ili estis markontaj novan periodon de spirita progreso por la romaj kolektivoj, per siaj lumaj instruoj, sed la evolua proceso povus preni aliajn vojojn, for de hommortigo kaj sklaveco. Tamen, sur la frunto de multaj kleraj grekoj kuŝis la sanga makulo de tiu maljusta kondamno, abomeninda makulo, kiun Grekujo devos forlavi per doloraj larmoj de pento kaj sklaveco.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
PROVAÇÃO COLETIVA DA GRÉCIA
A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas, para todos os Espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si.
E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça.
É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labéu daquela injusta condenação, labéu ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compunção e do cativeiro.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita