sábado, 5 de abril de 2014

La sinsekvaj migradoj / AS MIGRAÇÕES SUCESSIVAS

La sinsekvaj migradoj
Se la hinda kaj egiptaj civilizacioj difiniĝis en la mondo, en nemultaj jarcentoj, tio sama ne okazis al la arja civilizacio, komenconta en Eŭropo siajn evoluajn movadojn. Nur post multe da jarcentoj fariĝis regulaj ĝiaj sinsekvaj migradoj sur la ebenaĵoj de Persujo. El Irano eliris preskaŭ ĉiuj fluoj de blanka raso, kiuj poste estos la genealogiaj trunkoj de la hind-eŭropa familio.
Kiel ni asertis, la arjoj, kiuj serĉadis novajn emociojn de ia nekonata lando, estis en sia plejmulto spiritoj ribelintaj kontraŭ la kondiĉoj de sia ekzilejo; nemulte inklinite al la religiaj laboroj, kiuj pro forto de la cirkonstancoj altrudis ian disciplinon je rezignacio kaj humileco, ili ne zorgis pri la konservado de sia tradiciismo, sopirante konkeri ian novan paradizon kaj tiel serenigi siajn angorajn afliktiĝojn.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
AS MIGRAÇÕES SUCESSIVAS
     Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas, através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos geneológicos da família indo-européia.
Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os Espíritos revoltados com as condições do seu degredo; pouco afeitos aos misteres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita