domingo, 18 de maio de 2014

Origino de la racionalismo / ORIGEM DO RACIONALISMO

Origino de la racionalismo
Kiel klarigite, la arjoj de Eŭropo ne posedis grandajn religiajn valorojn dum sia primitiva formado, pro la praktika sento, kiu karakterizis ilin, en la unuaj tempoj de ilia organizado.
La racionalismo de iliaj konceptoj, la inklino al la pozitivaj sciencoj kaj la amo al la hegemonio kaj libereco estas tiamaniere klarigitaj de la esploro de iliaj komencoj. Rilate religion preskaŭ ĉiuj iliaj paŝoj estis direktataj de la semidaj kaj hindaj popoloj, sed pro la kulturo de la racio ili povis perfektigi la sciencon ĝis la kulminoj de la modernaj konkeroj.
La mondo, se ĝi multfoje estis malhelpata de iliaj maltrankviloj kaj de iliaj renovigaj bataloj, multon ŝuldas al ili pro ilia decida kaj sincera kunlaborado sur la kampo de penso, en ĉiuj epokoj kaj evoluaj periodoj.
Libro: Sur Vojo al la Lumo.
Emmanuel / Chico Xavier.
ORIGEM DO RACIONALISMO
Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização.
O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a Ciência até às culminâncias das conquistas modernas.
O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos.
Livro: A Caminho da Luz.
Emmanuel / Chico Xavier.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Oração

Oração

Nossa Receita